Projekty wykonywane w Instytucie


Projekty Doktoraty
 • dr inż. Marcin Woźniak - Odwzorowanie obliczeń na wielordzeniowe architektury procesorów graficznych.
   
 • dr inż. Krzysztof Rojek - Metody zrównoleglenia i automatycznego dostosowania obliczeń do architektury procesorów graficznych w modelu geofizycznym EULAG.
   
 • dr inż. Łukasz Szustak - Metody zrównoleglenia i równoważenia obciążenia architektur hybrydowych w obliczeniach numerycznych.
   
 • dr inż. Grzegorz Michalski - Badanie własności architektur wielordzeniowych w wybranych symulacjach inżynierskich.
   
 • dr inż. Paweł Bartosiewicz - Metody i algorytmy syntezy logiki rozmytej i teorii Dempstera-Shafera w systemach decyzyjnych dla danych przedziałowych
   
 • dr inż. Mariusz Pilarek - Równoległe algorytmy rozwišzywania przedziałowych układów równań liniowych w zagadnieniach ekonomicznych.
   
 • dr inż. Juliusz Mikoda - Metoda generowania siatki elementów czworościennych przy zmianie kształtu obszaru.
   
 • dr inż. Daniel Lamch - Specyfikacja, analiza i testowanie systemów gridowych z wykorzystaniem Abstrakcyjnych Maszyn Stanowych.
   
 • dr inż. Andrzej Grosser - Zastosowanie metaprogramowania do tworzenia oprogramowania numerycznego.
   
 • dr inż. Łukasz Kuczyński - Efektywne zarzadząnie danymi w metaklastrach komputerów PC.
   
 • dr inż. Krzysztof Kaczmarek - Algorytmy podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ich zastosowanie na rynku kapitałowym.
   
 • dr inż. Robert Dyja - Globalna analiza wrażliwości numerycznego modelu krzepnięcia metali.
   
 • dr inż. Olga Wodo - Modelowanie krzepnięcia stopów podeutektycznych.
   
 • dr inż. Olga Siedlecka - Metody minimalizacji automatów kwantowych.
   
 • dr inż. Szymon Rydzek - Metoda automatycznej autentykacji osób oparta na pomiarze charakterystyk asymetrii oczu i/lub ust.
   
 • dr inż. Paweł Figat - Opracowanie metody i oprogramowania do wielokryterialnej i wielopoziomowej oceny alternatyw z wykorzystaniem zbiorów rozmytych i hiperrozmytych.
   
 • dr inż. Adam Tomaś - Projektowanie klastrów komputerów PC oraz metody zwiększania ich wydajności i niezawodności.
   
 • dr inż. Łukasz Łaciński - Analiza i modelowanie przewodnictwa ciepła w laminatach z gradacją własności efektywnych.
   
 • dr inż. Paweł Róg - Opracowanie metod i algorytmów porównywania przedziałów rozmytych w ujęciu problemów symulacyjnych i optymalizacyjnych.
   
 • dr inż. Jarosław Żola - Parallel Server for Multiple Sequence Alignment.
   
 • dr Elżbieta Gawrońska - Analiza stabilności numerycznej całkowania równań krzepnięcia metodami mieszanego podziału czasu.
   
 • dr inż. Bogusław Makowski - Metoda stratnej kompresji sygnałów niemedialnych z optymalizacją wskaźników jakości.
   
 • dr inż. Mariusz Kubanek - Metoda rozpoznawania audio-wideo mowy polskiej w oparciu o ukryte modele Markowa.
   
 • dr inż. Sebastian Pluta - Metody organizacji obliczeń i tworzenia oprogramowania do symulacji zjawisk fizycznych na przykładzie zagadnienia przepływów dwufazowych.
   
 • dr inż. Janusz Bobulski - Metoda identyfikacji użytkownika w oparciu o fuzje Transformacji Falkowej i Ukrytych Modeli Markowa.
   
 • dr inż. Tomasz Olas - Odwzorowanie obliczeń w metodzie elementów skończonych na architektury systemów równoległych i rozproszonych.
   
 • dr inż. Grzegorz Szwarc - Modelowanie numeryczne pękania stopów o strukturze równoosiowej w stanie stało-ciekłym.
   
 • dr inż. Arkadiusz Nagórka - Zastosowanie hp-adaptacyjnej metody elementów skończonych w numerycznym modelowaniu krzepnięcia.
   
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2016     Kontakt