Publications

2017
 1. M. Kubanek, F. Depta, D. Smorawa, "System of Acoustic Assistance in Spatial Orientation for the Blind" "Hard and Soft Computing for Artificial Intelligence, Multimedia and Security. Advances in Intelligent Systems and Computing", 2017, 534, 266-277, Shin-ya Kobayashi, Andrzej Piegat, Jerzy Pejaś, Imed El Fray, Janusz Kacprzyk, Springer. [tex]2016
 1. V.V. Hnatushenko, O.O. Kavats, M. Kubanek, Y.O. Kibukevych, "Conditions and limitations of digital satellite image pre-processing for the further 3D modeling" "Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics", 2016, 15, 3, 57-65. [tex]

 2. D. Smorawa, "Verification of people based on palm vein with the roi automatic appointment" "Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics", 2016, 15, 3, 123-133. [tex]

 3. D. Smorawa, M. Kubanek, "Comparison of Global Methods for the Image Contrast Enhancement Based on Biometric Images" "Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics", 2016, 15, 2, 137-146. [tex]2015
 1. J. Bobulski, "Two-dimensional Hidden Markov Models in Road Signs Recognition" "Image Processing & Comunication Chalenges, Advances in Intelligent Systems and Computing", 2015, 313, 6, 3-12. [tex]

 2. Z. Domański, N. Sczygiol, "Statistics of End-to-End Distance of a Linear Chain Trapped in a Cubic Lattice of Binding Centers" "Transactions on Engineering Technologies", 2015, 43-53, Springer Netherlands. [tex]

 3. E. Gawronska, N. Sczygiol, "Numerically Stable Computer Simulation of Solidification: Association Between Eigenvalues of Amplification Matrix and Size of Time Step" "Transactions on Engineering Technologies", 2015, 17-30, Springer Netherlands. [tex]

 4. M. Kubanek, D. Smorawa, "Verification of Identity Based on Palm Vein and Palm-Print" "Advances in Intelligent Systems and Computing, Soft Computing in Computer and Information Science", 2015, 342, 139-146, Springer. [tex]

 5. M. Kubanek, D. Smorawa, T. Holotyak, "Feature Extraction of Palm Vein Pattern Based on Two-Dimensional Density Function" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2015, 9120, 2, 101-111. [tex]

 6. G. Michalski, N. Sczygiol, "Using Modern Multi-/Many-core Architecture for the Engineering Simulations" "Transactions on Engineering Technologies", 2015, 55-67, Springer Netherlands. [tex]

 7. D. Smorawa, M. Kubanek, "Biometric Systems Based of Palm Vein Patterns" "Journal of Telecommunications and Information Technology", 2015, 2, 18-22. [tex]2014
 1. Z. Domański, N. Sczygiol, "Distribution of Node-to-Node Distance in a Cubic Lattice of Binding Centres" "Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014, 12 - 14 March 2014, Hong Kong (Lecture Notes in Engineering and Computer Science)", 2014, p. 900-903, vol. II. [tex]

 2. E. Gawrońska, N. Sczygiol, "Relationship between Eigenvalues and Size of time Step in Computer Simulation of Thermomechanics Phenomena" "Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014, 12 - 14 March 2014, Hong Kong (Lecture Notes in Engineering and Computer Science)", 2014, p. 881-885, vol. II. [tex]

 3. M. Kubanek, D. Smorawa, M. Kurkowski, "Using Facial Asymmetry Properties and Hidden Markov Models for Biometric Authentication in Security Systems" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2014, 8468, Part II, 627-638. [tex]

 4. G. Michalski, N. Sczygiol, "Using CUDA Architecture for the Computer Simulation of the Casting Solidification Process" "Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014, 12 - 14 March 2014, Hong Kong (Lecture Notes in Engineering and Computer Science)", 2014, p. 933-937, vol. II. [tex]

 5. D. Smorawa, M. Kubanek, "Analysis of Advanced Techniques of Image Processing Based on Automatic Detection System and Road Signs Recognition" "Journal of Appplied Mathematics and Computational Mechanics", 2014, 13, 1, 103-113. [tex]2013
 1. L. Adrjanowicz, M. Kubanek,, J. Bobulski, "Motion Estimation in Visual Odometry Under Nonholonomic Constraints and Planarity" "Materiały konferencyjne ICT Young 2013", 2013, 185-192. [tex]

 2. L. Adrjanowicz, M. Kubanek, J. Bobulski, "Single Camera Based Location Estimation with Dissimilarity Measurement" "in Proc. of IEEE 6th Int. Conference on Human System Interaction, IEEE Computer Society", 2013, 241-246. [tex]

 3. J. Bobulski, "Ukryte modele Markowa w rozpoznawaniu dwuwymiarowych wzorców na obrazach cyfrowych", 2013, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa. [tex]

 4. J. Bobulski, "Hidden Markov Models for Two-dimensional data" "Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2013", 2013, 141-149, R. Burduk and K. Jackowski and M. Kurzyński and M. Woźniak and A. Żołnierek. [tex]

 5. J. Bobulski and L. Adrjanowicz, "Two-Dimensional Hidden Markov Models For Pattern Recognition" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2013, Part I, 7894, 515-523. [tex]

 6. Z. Domański, N. Sczygiol, "Quantification of Athlete's Heart Condition: A Detrended Fluctuation Analysis", 2013, IAENG Transactions on Engineering Technologies, 297 – 308, Springer. [tex]

 7. L. Dymova, P. Sevastjanov, M. Pilarek, "A method for solving systems of linear interval equations applied to the Leontief input–output model of economics" "Expert Systems with Applications", 2013, 40, 222-230. [tex]

 8. L. Dymova, P. Sevastjanov, A. Tikhonenko, "An approach to generalization of fuzzy TOPSIS method" "Information Sciences", 2013, vol. 238, p. 149-162. [tex]

 9. L. Dymova, P. Sevastjanov, A. Tikhonenko, "A direct interval extension of TOPSIS method" "Expert Systems With Applications", 2013, vol. 40, p. 4841-4847. [tex]

 10. L. Dymova, P. Sevastjanov, A. Tikhonenko, "Two-criteria method for comparing real-valued and interval-valued intuitionistic fuzzy values" "Knowledge-Based Systems", 2013, vol. 45, 163-173. [tex]

 11. A.Jakubski, M.Łatasiewicz, P.Róg, P.Ruczkowski, "Steganograficzna metoda rozproszenia hasła", 2013, "Technologie Informacyjne w Funkcjonowaniu Organizacji" - monografia pod redakcją naukową Leszka Kiełtyki ,Towarzystwo Naukowe i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "DOM ORGANIZATORA" Toruń, p. 135-142. [tex]

 12. Cz. Kościelny, M. Kurkowski, M. Srebrny, "Modern Cryptography Primer", 2013, Springer Verlag, ISBN: 978-3-642-41385-8, p. 238. [tex]

 13. M. Kosowska-Golachowska, K. Kłos, M. Ciesielski, "Fragmentacja paliw stałych w procesie spalania tlenowego", 2013, w: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2, red. W. Nowak, W. Rybak i T. Czakiert, Wyd. PCz, seria Monografie nr 267, p. 47-84. [tex]

 14. M. Kubanek, "Wybrane metody i systemy biometryczne bazujące na ukrytych modelach Markowa" "Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT", 2013. [tex]

 15. M. Kubanek, D. Smorawa, "Wykorzystanie ukrytych modeli Markowa przy weryfikacji tożsamości na podstawie asymetrii twarzy" "Studia i Materiały - Zeszyt 5, Redakcja Jerzy G. Isajew, Wydawnictwo EWSIE", 2013, ISSN 2082-6966. [tex]

 16. M. Kubanek, D. Smorawa, L. Adrjanowicz, "Users Verification Based on Palm-Prints and Hand Geometry with Hidden Markov Models" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2013, 7895, 1, 275-285. [tex]

 17. A. Kulawik, "Modelowanie zjawisk obróbki cieplnej stali średniowęglowych", 2013, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013. [tex]

 18. M. Kurkowski, "Formalne metody weryfikacji własności protokołów zabezpieczających w sieciach komputerowych", 2013, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa. [tex]

 19. M. Kurkowski, W. Penczek, "Applying timed automata to model checking of security protocols", 2013, in ed. J. Wang, Handbook of Finite State Based Models and Applications, pp. 223-254, Chapman and Hall/CRC Press,. [tex]

 20. H. Piech, "The research on communications security in dynamic convention", 2013, serie MONOGRAPH No 278, Wydawnictwo PCz,. [tex]

 21. N. Sczygiol, Z. Domański, "Estimation of Susceptibility to Hot Tearing in Solidifying Casting", 2013, IAENG Transactions on Engineering Technologies, p. 215 – 228, Springer. [tex]

 22. I. Szcześniak, R. Wyrzykowski, "An optical interconnection network with wavelength time slot routing" "17h International Conference on Optical Network Design and Modeling", 2013, Brest, April 2013. [tex]2012
 1. J. Bobulski, "Acces control system using face image" "Control and Cybernetics", 2012, 41, 3, 691-703. [tex]

 2. J. Bobulski, M. Kubanek, "Person Identyfication System Using Sketch of the Suspect" "Optica Applicata", 2012, 4, 42, 865-873. [tex]

 3. L. Dymova, K. Kaczmarek, P. Sevastianov, "A stock trading expert system based on the rule-base evidential reasoning using Level 2 Quotes" "Expert Systems with Applications", 2012, 39, 7150–7157. [tex]

 4. L. Dymova, M. Pilarek, "Organizing calculations in algorithms for solving systems of interval linear equations using the „interval extended zero" method" "Lecture Notes in Computer Science", 2012, 7204, 439-446. [tex]

 5. L. Dymova, P. Sevastianov, K. Kaczmarek, "A stock trading expert system based on the rule-base evidential reasoning using Level 2 Quotes" "Expert Systems with Applications", 2012, 39, 7150–7157. [tex]

 6. L. Dymova, P. Sevastjanov, "The operations on intuitionistic fuzzy values in the framework of Dempster–Shafer theory" "Knowledge-Based Systems", 2012, 35, 132-143. [tex]

 7. L. Dymova, P. Sevastjanov, A. Tikhonenko, "A new method for comparing interval-valued intuitionistic fuzzy values" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2012, 7267, Part I, 221-228. [tex]

 8. L. Dymova, P. Sevastjanov, K. Tkacz, "The use of belief intervals in operations on intuitionistic fuzzy values" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2012, 7267, Part I, 229-236. [tex]

 9. M. Kubanek, J. Bobulski, L. Adrjanowicz, "Characteristics of the use of coupled hidden Markov models for audio-visual Polish speech recognition" "Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences", 2012, 60, 2, 307-316, June. [tex]

 10. M. Kubanek, J. Bobulski, Ł. Adrjanowicz, "Lip Tracking Method for the System of Audio-Visual Polish Speech Recognition" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2012, Part I, 7267, 535-542. [tex]

 11. Ł. Adrjanowicz, J. Bobulski, M. Kubanek, "State estimation in simultaneous localization and mapping for non linear processes with extended Kalman filter" "Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej", 2012, 20, 5-10. [tex]

 12. Ł. Adrjanowicz, M. Kubanek, A, Tomaś, "GPU Accelerated Image Processing for Lip Segmentation" "Lecture Notes in Computer Science", 2012, Part I, 7203, 357-365. [tex]

 13. G. Michalski, N. Sczygiol, A. Wawszczak, "Using graphics processors for simulation of solidification process" "Hutnik", 2012, 1 (LXXIX), 55-58. [tex]

 14. G. Michalski, A. Wawszczak, "Realizacja symulacji procesu krzepnięcia z zastosowaniem architektury CUDA" "Materiały konferencyjne ICT Young 2012, 25-27 maj 2012, Gdańsk", 2012, 431-438. [tex]

 15. B. Mochnacki, M. Ciesielski, "Numerical Model of Thermal Processes in Domain of Thin Film Subjected to a Cyclic External Heat Flux" "Materials Science Forum", 2012, 706-709, 1460-1465. [tex]

 16. T. Olas, R. Wyrzykowski, "Adaptive FEM Package with Decentralized Parallel Adaptation of Tetrahedral Meshes" "Lecture Notes in Computer Science", 2012, 7116, 622-629. [tex]

 17. T. Olas, R. Wyrzykowski, P. Gepner, "Parallel FEM Adaptation on Hierarchical Architectures" "Lecture Notes in Computer Science", 2012, Part I, 7203, 194-205. [tex]

 18. H. Piech, O. Siedlecka-Lamch, "Interval Probabilities of State Transitions in Probabilistic Automata" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2012, 7268, 688-696. [tex]

 19. M. Pilarek, R. Wyrzykowski, "Solving Systems of Interval Linear Equations in Parallel Using Multithreaded Model and "Interval Extended Zero" Method" "Lecture Notes in Computer Science", 2012, Part I,7203, 206-214. [tex]

 20. K. Rojek, L. Szustak, "Parallelization of EULAG Model on Multicore Architectures with GPU Accelerators" "Lecture Notes in Computer Science", 2012, 7204, 391-400. [tex]

 21. K. Rojek, L. Szustak, R. Wyrzykowski, "Using Blue Gene/P and GPUs to Accelerate Computations in the EULAG Model" "Lecture Notes in Computer Science", 2012, 7116, 662-670. [tex]

 22. P. Sevastianov, L. Dymova, P. Bartosiewicz, "A framework for rule-base evidential reasoning in the interval setting applied to diagnosing type 2 diabetes" "Expert Systems with Applications", 2012, 39, 4190–4200. [tex]

 23. P. Sevastjanov, P. Bartosiewicz, K. Tkacz, "A method for comparing intervals with interval bounds" "Lecture Notes in Computer Science", 2012, 7204, 496-503. [tex]

 24. P. Sevastjanov, L.Dymova, P. Bartosiewicz, "A new approach to normalization of interval and fuzzy weights" "Fuzzy Sets and Systems", 2012, 198, 34-45. [tex]

 25. P. Sevastjanov, A. Tikhonenko, "Direct interval extension of TOPSIS method" "Lecture Notes in Computer Science", 2012, 7204, 404-512. [tex]

 26. I. Szcześniak, "Emulation of Heavily-Loaded Optical Buffers" "Conference on Applications of Algebra in Logic and Computer Science XVII", 2012, Zakopane, Poland, March 2012. [tex]

 27. A. Wawszczak, "Zastosowanie wzorców projektowych do tworzenia aplikacji inżynierskich" "Materiały konferencyjne ICT Young 2012, 25-27 maj 2012, Gdańsk", 2012, 635-639. [tex]

 28. M. Woźniak, "Analiza formatów reprezentacji macierzy rzadkich pod kątem ich zastosowania w procesorach GPU" "Hutnik-Wiadomości Hutnicze", 2012. [tex]

 29. R. Wyrzykowski, Ł. Kuczyński, M. Woźniak, "Towards Efficient Execution of Erasure Codes on Multicore Architectures" "Lecture Notes in Computer Science", 2012, 7134, 11 stron. [tex]

 30. R. Wyrzykowski, Ł. Szustak, K. Rojek, "Model-driven adaptation of double-precision matrix multiplication to the Cell processor architecture" "Parallel Computing", 2012, 38, 4-5, 260-276. [tex]2011
 1. J. Babeł, A. Kulawik, "Modelowanie odkształceń strukturalnych procesu obróbki cieplnej" "Modelowanie Inżynierskie, 11 (42)", 2011, 11-18. [tex]

 2. T. Błaszczyk, M.Ciesielski, "Numerical solution of fractional Euler-Lagrange equation with multipoint boundary conditions" "cientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2011, 2 (10), 43-48. [tex]

 3. T. Błaszczyk, M. Ciesielski, M. Klimek, J. Leszczyński, "Numerical solution of fractional oscillator equation" "Applied Mathematics and Computation", 2011, 218 (6), 2480-2488. [tex]

 4. A. Bokota., T. Domański, "Numerical models of hardening phenomena of tools steel base on the TTT and CCT diagrams" "Archives of Metallurgy and Materials", 2011, 2 (56), 325-344. [tex]

 5. A. Bokota, T. Domański, "Numerical model to predict microstructure of the heat treated of steel elements" "Archives of Foundry Engineering", 2011, 11, 2 (Special issue), 29-34. [tex]

 6. A. Bokota, T. Domański, L. Sowa, "Numerical analysis of stress fields generated by quenching process" "Archives of Foundry Engineering", 2011, 11, 2 (Special issue), 13-18. [tex]

 7. A. Bokota, W. Piekarska, M. Kubiak, "Numerical simulation of thermal phenomena and phase transformations in laser-arc hybrid welded joints" "Archives of Metallurgy and Materials", 2011, 2 (56), 409-421. [tex]

 8. A. Bokota, L. Sowa, "Numerical model of thermal and flow phenomena the process growing of the cc slab" "Archives of Metallurgy and Materials", 2011, 2 (56), 359-366. [tex]

 9. A. Bokota, L. Sowa, "Numerical simulation of the pressure filling of an angle plate cavity" "Archives of Foundry Engineering", 2011, 11, 2, 139-142. [tex]

 10. M. Ciesielski, B. Mochnacki, R. Szopa, "Numerical modeling of biological tissue heating. Admissible thermal dose" "Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2011, 10, 1, 11-20. [tex]

 11. Z. Domański, N. Sczygiol, "Distribution of the End-to-End Distance of Polymers Trapped onto Ordered Substrates" "World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco, 2011 r., Lecture Notes in Engineering and Computer Science", 2011, 604-608, vol. 2194. [tex]

 12. Z. Domański, N. Sczygiol, "Numerical Evaluation of Hot Tearing in the Solidifying Casting" "orld Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco, 2011 r., Lecture Notes in Engineering and Computer Science", 2011, 7-12, vol. 2194. [tex]

 13. P. Dudek, M. Kurkowski, "Direct SAT-based Cryptanalysis of Feistel Cipher" "Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa, Mathematics", 2011, XVI, 103-110. [tex]

 14. R. Dyja, A. Jakubski, "A picture that is something more than just a picture" "Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Matematyka", 2011, XVI, 111-116. [tex]

 15. R. Dyja , A. Jakubski, "Steganography in Digital Multimedia" "IT Tools in Management and Education. Selected Problems. Ed. by Leszek Kiełtyka", 2011, 146-154, Wydawnictwo PCz. [tex]

 16. R. Dyja, J. Mikoda, "3D simulation of alloys solidification in the NuscaS system" "Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2011, 10, 1, 33-40. [tex]

 17. R. Dyja, N. Sczygiol, "Method for determining the formation of shrinkage defects in the castings" " Archives of Foundry Engineering", 2011, 11, 4, 35-40. [tex]

 18. L. Dymava, "Soft Computing in Economics and Finance" "Springer Verlag", 2011, 296 s.. [tex]

 19. L. Dymava, P. Sevastsyanau, "Operations on intuitionistic fuzzy values in multiple criteria decision making" "Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2011, 10, 1, 41-48. [tex]

 20. L. Dymova, P. Sevastjanov, "The operations on intuitionistic fuzzy values in the multiple criteria decision making" "Scientific research of the institute of mathematics and computer science", 2011, 1 (10), 41-48. [tex]

 21. L. Dymova, P. Sevastjanov, A. Tikhonenko, "A new approach to comparing intuitionistic fuzzy values" "Scientific research of the institute of mathematics and computer science", 2011, 2 (10), 57-65. [tex]

 22. E. Gawrońska, N. Sczygiol, "Stability of the mixed time partitioning methods in relation to the size of time step" "82nd Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik), GAMM'201, Austria, Graz", 2011. [tex]

 23. A. Jakubski, A. Sadowski, "Testing satisfiability of logical formulas based on FPGA" "Metody Informatyki Stosowanej", 2011, 28, 3, 1-6. [tex]

 24. K. Kaczmarek, "Zastosowanie syntezy logiki rozmytej i teorii Dempstera-Shafera w systemie transakcyjnym" "Metody Informatyki Stosowanej", 2011, 3 (28), 77-90. [tex]

 25. A. Kulawik, "Model hartowania elementu osiowo-symetrycznego z uwzględnieniem ruchów chłodziwa" "Modelowanie Inżynierskie", 2011, 213-220. [tex]

 26. A. Kulawik, "Modelling of phenomena in solid state for the steel casting cooled by liquid" "Archiwum Odlewnictwa", 2011, 11, 2, 135-138. [tex]

 27. A. Kulawik, A. Bokota, "Modelling of heat treatment of steel with the movement of coolant" "Archives of Metallurgy and Materials", 2011, 2 (56), 345-357. [tex]

 28. A. Kulawik, J. Winczek, "Influence of heating rate on sorbitic transformation temperature of tempering C45 steel" "Archiwum Odlewnictwa", 2011, 11, 2, 131-134. [tex]

 29. M. Kurkowski, "On Some Time Properties of Untimed Propositional Implication" "Bulletin of the Section of Logic", 2011, 40: 1/2, 1-7. [tex]

 30. Ł. Adrjanowicz, M. Kubanek, "Filtracja obrazów w środowisku równoległym" "Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej", 2011, 1, 185-190. [tex]

 31. G. Michalski, "Oddziaływanie właściwości procesorów graficznych na realizowane obliczenia" "Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej", 2011, 1, 311-317. [tex]

 32. G. Michalski, "Oddziaływanie gier sieciowych na zachowanie graczy" "Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, Studia Informatica", 2011, 28 (656), 277-287. [tex]

 33. G. Michalski, J. Mikoda, N. Sczygiol, "Methods of efficiency improvement of software used for solidification process simulations" "Archives of Foundry Engineering", 2011, 11, 1, 89-94. [tex]

 34. B. Mochnacki, M. Ciesielski, "Model numeryczny oddziaływań termicznych między tkanką skórną i zewnętrznym źródłem ciepła" "Modelowanie w Mechanice, 50 Sympozjon, 26.02-2.03.2011 r., Ustroń, Zeszyt streszczeń", 2011, s. 110. [tex]

 35. B. Mochnacki, M. Ciesielski, "Numerical model thermal processes in domain of thin film subjected to a cyclic external heat flux" "THERMEC 2011, International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials, 2011, Quebec City, Canada, Abstracts", 2011, s. 358. [tex]

 36. B. Mochnacki, M. Ciesielski, "Modelowanie nagrzewania tkanki skórnej. Dopuszczalna dawka termiczna" "II Kongres Mechaniki Polskiej, 29.08-31.08.2011 r., Poznań, Książka Streszczeń", 2011, 19. [tex]

 37. B. Mochnacki, M. Ciesielski, "Model numeryczny oddziaływań termicznych między tkanką skórną i zewnętrznym źródłem ciepła" "Modelowanie Inżynierskie", 2011, 41, 10, 283-290. [tex]

 38. R. Perliński, N. Sczygiol, "Wykorzystanie idei grzew gry plansz częściowych w algorytmie minimax" "Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej", 2011, 1, 507-512. [tex]

 39. H. Piech, "equence Automata for Researching Concencuse Levels" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2011, 6682, 251-261. [tex]

 40. H. Piech, "The association automata functioning analysis" "Scientific Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2011, 10, 211-225. [tex]

 41. H. Piech, "The association automata as a mechanism for memory organization" "Scientific Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2011, 10, 205-2011. [tex]

 42. H. Piech, A. Czubak, "The Network Balance Realized by Routing Organization System" "Lecture Networks in Artificial Intelligence", 2011, 6682, 425-436. [tex]

 43. H. Piech, G. Gawinowski, "Analysis of usability of ranking lists combing up method for final objects location" "Multiple Criteria Decision Making", 2011, b.d.. [tex]

 44. H. Piech, G. Gawinowski, "Compromise in Scheduling Objects Procedures Basing on Ranking Lists" "Smart Innovation, Systems Technologies,10, Springer Verlag", 2011, 843-853. [tex]

 45. H. Piech, G. Gawinowski, "The Type of Preferences in Ranking Lists" "Smart Innovation, Systems Technologies, 10, Springer Verlag", 2011, 617-629. [tex]

 46. A. Sadowski, A. Jakubski, "Dedykowna architektura stworzona na FPGA do badania logicznych formuł" "Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej", 2011, 1, 147-152. [tex]

 47. N. Sczygiol, J. Mikoda, "The method of acceleration of solving equations system in case of shape and or boundary conditions changes" "Computer Methods in Materials Science", 2011, 11, 2, 394-399. [tex]

 48. N. Sczygiol, J. Mikoda, A. Wawszczak, "Service oriented framework for development of complex engineering software" "Computer Methods in Materials Science", 2011, 11, 2, 406-411. [tex]

 49. O. Siedlecka-Lamch, "Bisimulation relation for selected types of probabilistic and quantum automata" "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza", 2011, XVI, 135-140. [tex]

 50. I. Szcześniak, "Evaluation of a method for enumerating the most probable packet arrangements" "Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa, Mathematics", 2011, XVI, 147-152. [tex]

 51. I. Szcześniak, "Accuracy evaluation of a method for calculating routing probabilities" "Conference on Applications of Algebra in Logic and Computer Science XVI, Zakopane,", 2011. [tex]

 52. I. Szcześniak, B. Mukherjee, T. Czachórski, "Approximate Analytical Performance Evaluation of Synchronous Bufferless Optical Packet-Switched Networks" "IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking", 2011, 10 (3), 806-815. [tex]

 53. K. Wiaderek, "Fuzzy Sets in colour image processing based on the CIE Chromaticity Triangle" "Selected Tpoics In Computer Since Application", 2011, 3-26, EXIT. [tex]

 54. R. Wyrzykowski, Ł. Kuczyński, "Efficient data management in PC meta-cluster" "Wydawnictwo PCz.", 2011, 169 s.. [tex]

 55. R. Wyrzykowski, D. Lamch, "Approach for Specyfication and Testing of Stateful Grid Services" "Proceedings of the 2011 Sixth International Symposium on Parallel Computing in Electrical Engineering, IEEE Computer Society, Washington, DC, USA", 2011. [tex]2010
 1. . Rojek, M. Hyrcza-Michalska, A. Bokota, W. Piekarska, "Doświadczalne i numeryczne wyznaczanie właściwości mechanicznych złącz wsadów do tłoczenia spawanych techniką laserową" "Polska Metalurgia w latach 2006-2010 (red. K. Świątkowski)", 2010, rozdział w monografii, 582-589. [tex]

 2. B. Baran, M. Ciesielski, Z. Domański, "Model sieciowy mikrofiltracji" "Mechanika Ośrodków Niejednorodnych, III konferencja naukowa: Streszczenia Referatów, Zielona Góra-Łagów 4-6.06.2010, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010", 2010, 15-16. [tex]

 3. P. Bartosiewicz, "Opracowanie systemu wspomagania decyzji kupna i sprzedaży papierów wartościowych optymalizowanego wielokryterialnie" "Zeszyty Naukowe Uniw. Szczecińskiego nr 616, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia", 2010, 29, 291-304. [tex]

 4. J. Błaszczuk, A. Kulawik, N. Sczygiol, "The Impact of Promotion on the Recruitment of Students at the Technical University" "Reklama i mezkul'turnye kommunikacii: istoria i sovremennost'. Sbornik statej. Barnaul,", 2010, 113-124. [tex]

 5. T. Błaszczyk, M. Ciesielski, "Fractional Euler-Lagrange equations - numerical solutions and applications of reflection operator" "Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2010, 2 (9), 17-24. [tex]

 6. J. Bobulski, "The hybrid method of face detection" "Pomiary, Automatyka, Kontrola", 2010, 12, 1498-1500. [tex]

 7. A. Bokota, T. Domański, L. Sowa, "Model and numerical analysis of mechanical phenomena of tools steel hardening" "Archives of Foundry Engineering", 2010, 10, 1, 19-22. [tex]

 8. A. Bokota, T. Domański, L. Sowa, "Numerical analysis of mechanical phenomena in the hardening process of a steel element" "Metalurgija", 2010, 49, 2, 151-155. [tex]

 9. A. Bokota, L. Sowa, "Model numeryczny zjawisk cieplno-przepływowych procesu narastania wlewka cos" "PlastMet’2010, VII Seminarium Naukowe. „Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali”. Łańcut-Zamek, 30 listopada-3 grudnia 2010", 2010, 135-137. [tex]

 10. A. Bokota, L. Sowa, "Numerical modelling of the thermal and fluid flow phenomena of the fluidity test" "Archives of Foundry Engineering", 2010, 10, 1, 15-18. [tex]

 11. M. Ciesielski, "A Multiscale Approach to Numerical Modeling of Solidification" "International Journal for Multiscale Computational Engineering", 2010, 8 (3), 251-257. [tex]

 12. M. Ciesielski, Z. Domański, B. Mochnacki, "Model numeryczny krzepnięcia kompozytu z cząstkami" "Mechanika Ośrodków Niejednorodnych, III konferencja naukowa: Streszczenia Referatów, Zielona Góra-Łagów 4-6.06.2010, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego,", 2010, 31-32. [tex]

 13. M. Ciesielski, Z. Domański, B. Mochnacki, "Numerical model of solidification of cast composite with particles" "Civil And Environmental Engineering Reports", 2010, 5, 123-132. [tex]

 14. M. Ciesielski, B. Mochnacki, "Numerical analysis of thermal processes in domain of cast composite with spherical particles" "Archives of Foundry Engineering", 2010, 10 (4), 23-28. [tex]

 15. M. Ciesielski, B. Mochnacki, "Analiza numeryczna procesów cieplnych w obszarze kompozytu z kulistymi cząstkami" "Materiały konferencyjne 51 Międzynarodowej Konferencji Naukowej Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2010, 27-29.09.2010, Kielce-Cedzyna,", 2010, CD-ROM. [tex]

 16. M. Ciesielski, J. Siedlecki, B. Mochnacki, "Numerical model of solidification using the control volume metod" "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria Mechanika z. 97", 2010, 337, 57-58. [tex]

 17. Z. Domański, B. Baran, M. Ciesielski, "Resistance to clogging of fluid microfilters" "Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science, 20-22.10.2010, San Francisco, USA", 2010, 682-685. [tex]

 18. T. Domański, A. Bokota, "Numerical modelling of tools steel hardening. A thermal phenomena and phase transformations" "Archives of Foundry Engineering", 2010, 10, 1, 31-34. [tex]

 19. T. Domański, A. Bokota, "Modele numeryczne zjawisk hartowania stali narzędziowej oparte na wykresach CTPi oraz CTPc" "PlastMet’2010, VII Seminarium Naukowe. „Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali”. Łańcut-Zamek, 30 listopada-3 grudnia 2010", 2010, 173-175. [tex]

 20. T. Domański, A. Bokota, "Numerical model of thermal phenomena and phases transformation of the tools steel hardening process" "Metalurgija", 2010, 49, 2, 172-176. [tex]

 21. Z. Domański, M. Ciesielski, B. Baran, "Network flow model for microfiltration" "Civil And Environmental Engineering Reports", 2010, 5, 53-62. [tex]

 22. Z. Domański, M. Ciesielski, B. Mochnacki, "Applications of control volume method using the Voronoi tessellation in numerical modeling of solidification process" "Current Themes in Engineering Science 2009, A. Korsunsky (ed.), American Institute of Physics Conf. Proc. 1220", 2010, rozdział w monografii, 17-26. [tex]

 23. P. Dudek, M. Kurkowski, "On Some Specification Languages of Cryptographic Protocols" "Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2010, XV, 121-130. [tex]

 24. L. Dymava, P. Sevastsyanau, "An interpretation of intuitionistic fuzzy sets in terms of evidence theory: Decision making aspect" "Knowledge-Based Systems", 2010, 23, 772-782. [tex]

 25. L. Dymava, P. Sevastsyanau, P. Bartosiewicz, "A new approach to the rule-base evidential reasoning: Stock trading expert system application" "Expert Systems with Applications", 2010, 37, 5564-5576. [tex]

 26. L. Dymova, "Fuzzy solution of interval nonlinear equations" "Lecture Notes in Computer Science", 2010, 6068, Part II, 418-426. [tex]

 27. L. Dymova, M Pilarek, R Wyrzykowski, "Solving the systems of interval linear equtions with use of modified interval dividing procedure" "Lecture Notes in Computer Science", 2010, 6068, Part II, 427-435. [tex]

 28. L. Dymova, P. Sevastianov, P. Bartosiewicz, "A new approach to the rule-base evidential reasoning: Stock trading expert system application" "Expert Systems with Applications", 2010, 37, 5564–5576. [tex]

 29. L. Dymova, P. Sevastsyanau, "An interpretation of Intuitionistic Fuzzy sets in the framework of the Dempster-Shafer theory" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2010, 6114, Part I, 66-73. [tex]

 30. K. Kaczmarek, "System wspomagający pracę tradera. Porównanie warunków handlu elektronicznego na rynku polskim z warunkami handlu na rynku amerykańskim" "Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 612", 2010, 381-394. [tex]

 31. S. Kryvyi, N. Sczygiol, "Wybrane zagadnienia informatyki teoretycznej" "Wydawnictwo PCz", 2010, 407 stron. [tex]

 32. M. Kubanek, "Automatic Methods for Determining the Characteristic Points in Face Image" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2010, 6114, Part I, 523-530. [tex]

 33. A. Kulawik, "Modelling of forced convection using a stabilized meshless method" "Scientific Reserch of the Institiute of Mathematics", 2010, 2, 123-130. [tex]

 34. A. Kulawik, A. Bokota, "Modelling of quenching process of medium-carbon steel" "Archives of Foundry Engineering", 2010, 10, 1, 83-88. [tex]

 35. A. Kulawik, A. Bokota, "Modelowanie zjawisk obróbki cieplnej elementów stalowych z uwzględnieniem ruchów chłodziwa" "PlastMet’2010. VII Seminarium Naukowe. „Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali”. Łańcut-Zamek, 30 listopada-3 grudnia 2010", 2010, 133-134. [tex]

 36. M. Kurkowski, "Metody specyfikacji protokołów kryptograficznych" "Materiały XIII Krajowej Konferencji Kryptografii I Ochrony Informacji Enigma 2010, Warszawa", 2010. [tex]

 37. E. Majchrzak, K. Freus, S. Freus, "Sensors location for estimation of temperature dependent thermal conductivity" "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria Mechanika z. 97", 2010, 337, 61-62. [tex]

 38. E. Majchrzak, K. Freus, S. Freus, "Determination of temperature field using the bem and b-spline (nurbs)" "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria Mechanika z. 97", 2010, 337, 61-62. [tex]

 39. E. Majchrzak, K. Freus, S. Freus, "Experiment design for estimation of temperature dependent thermal conductivity" "Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2010, 1 (9), 83-88. [tex]

 40. G. Michalski, N. Sczygiol, "Budowa globalnej macierzy sztywności w metodzie elementów skończonych z zastosowaniem procesorów graficznych" "Metody Informatyki Stosowanej", 2010, 2 (23), 97-104. [tex]

 41. G. Michalski, M. Woźniak, "Analiza wydajności wybranych metod równoległej realizacji algorytmów mnożenia macierzy dla GPU" "Wyd. P-Cz, Computer Science", 2010, 13, 93-101. [tex]

 42. J. Mikoda, N. Sczygiol, "Method for taking into account constructional and technological castong modifications in solidification simulations" "Archives of Foundary Engineering", 2010, 10, 4, 147-152. [tex]

 43. J. Mikoda, N. Sczygiol, A. Wawszczak, "Metody prezentacji danych w aplikacjach inżynierskich wykorzystujących Architekturę SOA" "Metody Informatyki Stosowanej", 2010, 23, 2, 117-125. [tex]

 44. T. Olas, R. Leśniak, R. Wyrzykowski, P. Gepner, "Parallel Adaptive Finite Element Package with Dynamic Load Balancing for 3D Thermo-Mechanical Problems" "Lecture Notes in Computer Science", 2010, 6067, 299-311. [tex]

 45. H. Piech, "The new approach to decision making support basing on neighborhoods relations in judgments" "Wydawnictwo PCz", 2010, 164 strony. [tex]

 46. H. Piech, "The influence of risk fuzziness on strategies of drawing up contracts" "Wyd. P-Cz, Computer Science", 2010, 15. [tex]

 47. H. Piech, U. Bednarska, "Comparison Judgments in Incomplete Saaty Matrices" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2010, 6114, Part II, 622-629. [tex]

 48. H. Piech, U. Bednarska, "Comparison judgment in incomplete Saaty Matrices" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2010, 6114, 622-629. [tex]

 49. H. Piech, U. Bednarska, "Iterative method for improving consistency of multi-attribute objects judgments performed by teams of decision makers" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2010, 6071, 150-159. [tex]

 50. H. Piech, T. Chłopaś, W. Skibińska, "Relation among neighbourhoods in ranking lists" "International Trans. on Computer Science and Engineering", 2010, 58 (1), 156-164. [tex]

 51. H. Piech, W. Skibińska, "The influence of network jams on multicriterial optimum solutions Nets" "Wyd. P-Cz, Computer Science", 2010, 14. [tex]

 52. H. Piech, W. Skibińska, "The utility of fuzzy parameters in contract optimization" "International Trans. on Computer Science and Engineering", 2010, 58 (1), 45-54. [tex]

 53. H. Piech, W. Skibińska, "Use of fuzzy parameters for optimal contracts" "Wyd. P-Cz, Computer Science", 2010, 14. [tex]

 54. H. Piech, W. Skibińska, "The compromise in multi-criteria net optimization" "Scientific Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2010, 165-176. [tex]

 55. H. Piech, W. Skibińska, "Combing up method for creating final objects location on base of ranking lists" "Scientific Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2010, 177-186. [tex]

 56. W. Piekarska, A. Bokota, "Numerical modeling of residual stresses in a dual laser beam welding" "Metalurgija", 2010, 49, 2, 156-160. [tex]

 57. W. Piekarska, M. Kubiak, A. Bokota, "Analiza numeryczna zjawisk cieplnych i przemian fazowych w połączeniach spawanych hybrydowo laser-łuk elektryczny" "PlastMet’2010, VII Seminarium Naukowe. „Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali”. Łańcut-Zamek, 30 listopada-3 grudnia 2010", 2010, 139-140. [tex]

 58. W. Piekarska, N. Sczygiol, M. Kubiak, "Numerical modeling o modern welding technology" "Międzynarodowa Konferencja "Informacja w Budowie maszyn", Bijsk (Rosja), 7-9.10.2010", 2010, 13-17. [tex]

 59. M. Pilarek, "Solving systems of linear interval equations using the "interval extended zero" method and multimedia extensions" "Scientific Research of the Institiute of Mathematics and Computer Science", 2010, 2 (9), 203-212. [tex]

 60. M. Pilarek, "Implementacja arytmetyki przedziałowej z wykorzystaniem rozszerzeń multimedialnych SSE oraz zmodyfikowanej metody dzielenia przedziałowego" "Metody Informatyki Stosowanej", 2010, 23, 2, 120-128. [tex]

 61. J. Rojek, M. Hyrcza-Michalska, A. Bokota, W. Piekarska, "Metody wyznaczania właściwości mechanicznych złącz w spawanych laserowo wsadach do tłoczenia" "Przegląd Mechaniczny", 2010, 11/10, 13-20. [tex]

 62. K. Rojek, Ł. Szustak, "Adaptation of Double-Precision Matrix Multiplication to the Cell Broadband Engine Architecture" "Lecture Notes in Computer Science", 2010, 6067, 535-546. [tex]

 63. N. Sczygiol, J. Mikoda, A. Wawszczak, "Web services for finite element mesh generator" "Computer Methods in Materials Science", 2010, 10, 3, 179-180. [tex]

 64. A. Sergiyenko, O. Maslennikow, P. Ratuszniak, N. Maslennikowa, A. Tomaś, "Application Specific Processors for the Autoregressive Signal Analysis" "Lecture Notes in Computer Science", 2010, 6067, 80-86. [tex]

 65. P. Sevastianov, L. Dymova, "Fuzzy simulation and optimization of production and logistic systems, in Production Engineering and management under fuzziness" "Cengiz Kahraman and Mesut Yavus (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010", 2010, rozdział w monografii, 249-277. [tex]

 66. P. Sevastsyanau, P. Bartosiewicz, K. Tkacz, "A new method for normalization of interval weights" "Lecture Notes in Computer Science", 2010, 6068, Part II, 466-474. [tex]

 67. P. Sevastsyanau, P. Bartosiewicz, K. Tkacz, "The normalization of the Dempster’s rule of combination" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2010, 6114, Part II, 229-240. [tex]

 68. O. Siedlecka-Lamch, "A Minimization Algorithm of 1-way Quantum Finite Automata" "Metody Informatyki Stosowanej", 2010, 25, 4, 73-79. [tex]

 69. L. Sowa, A. Bokota, "Numerical analysis of solid phase growing depending on pouring of the continuous casting mould" "Metalurgija", 2010, 49, 2, 523-527. [tex]

 70. K. Wiaderek, "Przekształcanie cyfrowego obrazu barwnego w zbiór rozmyty zawierający informację o lokalizacji barwy" "Wyd. P-Cz, Computer Science", 2010, 13, 41-50. [tex]

 71. K. Wiaderek, "Wyznaczanie barwy rozmytej punktu w cyfrowym obrazie barwnym" "Problemy Eksploatacji", 2010, 2, 195-205. [tex]

 72. R. Wyrzykowski, T. Olas, M. Woźniak, "Parallel Implementation of Conjugate Gradient Method on Graphics Processors" "Lecture Notes in Computer Science", 2010, 6067, 125-135. [tex]2009
 1. J. Adamus, R. Bęczkowski, E. Bociąga, A. Bokota, ..., "Monografia „60lat Wydziału Inżynierii Mechanicznj i Informatyki Politechniki Częstochowskiej”" "Wyd.SWPCzęst", 2009, 271. [tex]

 2. P. Bartosiewicz, L. Dymava, "System informatyczny wspierający podejmowanie decyzji krótkoterminowych na rynku kapitałowym" "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji. Andrzej Szplit (Ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach", 2009, 91-100. [tex]

 3. J. Bobulski, "Selection of Parameters of HMM" "Pomiary, Automatyka, Kontrola", 2009, 10/2009, 844-846. [tex]

 4. J. Bobulski, "Speaker Identification System" "Image Processing & Communications", 2009, 128-135. [tex]

 5. A. Bokota, T. Domański, "Modelling and numerical analysis of hardening phenomena of tools steel elements" "Archives of Metallurgy and Materials", 2009, 54, 3, 499-511. [tex]

 6. A. Bokota, T. Domański, L. Sowa, "Numerická analýza mechanických javov pri kalení oceľových súčiastok" "MMaMS’2009, Modelovanie Mechanických a Mechatronických Sústav. 3. medzinárodná konferencja. Zemplínska Šírava, Slovak Republic", 2009, 69-73. [tex]

 7. A. Bokota, E. Gawrońska, R. Parkitny, N. Sczygiol, "Numeryczne modelowanie zjawisk towarzyszących procesowi krzepnięcia metali i ich stopów za pomocą autorskich programów komputerowych" "Postępy Teorii i Praktyki Odlewniczej", 2009, 21-34. [tex]

 8. A. Bokota, R. Parkitny, N. Sczygiol, L. Sowa, "Modelowanie numeryczne podstawowych zjawisk krzepnięcia odlewu" "Postępy Teorii i Praktyki Odlewniczej", 2009, 7-20. [tex]

 9. A. Bokota, W. Piekarska, "Numerické modelovanie zvyškových napätí pri laserovom zváraní pomocou dvoch lúčov" "MMaMS’2009, Modelovanie Mechanických a Mechatronických Sústav. 3. medzinárodná konferencja. Zemplínska Šírava, Slovak Republic", 2009, 74-78. [tex]

 10. M. Ciesielski, "The finite difference method for fractional Cattaneo-Vernotte equation" "Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2009, 1, 8, 13-18. [tex]

 11. M. Ciesielski, Z. Domański, "Thermal interactions between metal matrix and fibers during cast composite solidification" "Proceedings of 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM-2009), Short Papers", 2009, 151-152. [tex]

 12. M. Ciesielski, S Freus, "Application of control volume method in numerical modeling of solidification (micro/macro approach)" "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria Mechanika", 2009, 95, 332, 77-78. [tex]

 13. T. Domański, A. Bokota, "Numerický model tepelných javov a fázových transformácii v procesoch kalenia nástrojov" "MMaMS’2009, Modelovanie Mechanických a Mechatronických Sústav. 3. medzinárodná konferencja. Zemplínska Šírava, Slovak Republic", 2009, 89-94. [tex]

 14. L. Dymava, M. Pilarek, "Analiza przedziałowa w rozwiązywaniu zagadnień ekonomicznych w ramach modelu przepływów międzygałęziowych" "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji. Andrzej Szplit (Ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach", 2009, 211-222. [tex]

 15. E. Gawrońska, N. Sczygiol, "Using a mixed time partitioning to improve performance of solidification modelling" "Materiały XVIII Konferencji CMM 2009", 2009, 189-192. [tex]

 16. K. Kaczmarek, P. Sevastsyanau, "Wpływ kosztów prowizji na skuteczność strategii inwestycyjnych opartych na analizie rynku najlepszych ofert kupna i sprzedaży" "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji. Andrzej Szplit (Ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach", 2009, 139-148. [tex]

 17. C. Kościelny, M. Kurkowski, M Srebrny, "Kryptografia, teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania" "Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa", 2009, 218. [tex]

 18. M. Kubanek, "The Use of Speech Recognition and User Verification in Closed-Circuit Television Systems" "Elektronika. Konstrukcje, technologie, zastosowania", 2009, 11/2009, 65-68. [tex]

 19. M. Kubanek, "Closed-Circuit Television Systems Controlled by Voice Command" "Image Processing & Communications", 2009, 177-184. [tex]

 20. L. Kuczyński, K. Rojek, R. Wyrzykowski, "Wykorzystanie architektury wielordzeniowej Cell/B.E. i konsoli Sony PlayStation3 do wysoko wydajnej realizacji algorytmów kryptograficznych" "ENIGMA 2009: XIII Krajowa Konferencja Kryptografii i Ochrony Informacji", 2009, 125-142. [tex]

 21. A. Kulawik, "Natural convection numerical model based on GFD method" "Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2009, 1, 8, 91-96. [tex]

 22. H. Piech, "The Compromise in Multicritarial Net Optimization" "Scientifis Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2009, 1, 119-130. [tex]

 23. H. Piech, "Analysis of Possibilities and Effectiveness of Combine Rough Sets and Neighbourhood Theories for Solving Dynamic Scheduling Problem" "Dependability of Computer Systems, IEEE Computer Society", 2009, 296-303, P3674. [tex]

 24. H. Piech, "Researches of Improving Consistent Judgment in Saat'y Matrix" "Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Monograph", 2009, 158, 161. [tex]

 25. H. Piech, "The Graphic Representation of Areas of Rough Sets Characterizing the Groups of Scheduled Tasks" "Computer Networks", 2009, 39, 310-320. [tex]

 26. H. Piech, "The Use of Heuristics in Creating Speculation Strategy" "Dependability of Computer Systems, IEEE Computer Society", 2009, 304-315, P3674. [tex]

 27. H. Piech, "Use of Fuzzy Parameters for Optimal Contracts" "Computer Science", 2009, 15, 73-85. [tex]

 28. H. Piech, "The Influence of Network Jams on Multicriterial Optimum Solutions" "Computer Science", 2009, 13, 47-55. [tex]

 29. H. Piech, "Dependences and Configurations of Solution in Multicriteria Optimization in Nets" "Computer Networks", 2009, 39, 143-153. [tex]

 30. H. Piech, T. Chłopaś, "Combing Up Method for Creating Final Objects Location on Base of Ranking" "Scientifis Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2009, 2, 161-171. [tex]

 31. H. Piech, M. Machura, "The Influence of Risk Fuzziness on Strategies of Drawing Up Contracts" "Computer Science", 2009, 14, 62-73. [tex]

 32. W. Piekarska, A. Bokota, "Cislennyj analiz ostatocnyh naprazenij v svarnyh soedineniah pri lazernoj svarke s podogrevom" "Masinostroenie i tehnosfera XXI veka. Sbornik trudov XVI mezdunarodnoj naucno-tehniceskoj konferencii. T.1. Doneck", 2009, 98-101. [tex]

 33. J. Rojek, M. Hyrcza-Michalska, A. Bokota, W. Piekarska, "Wyznaczanie właściwości mechanicznych spoin w spawanych laserowo wsadach do tłoczenia" "Zesz.Nauk.PWarsz. Mechanika,z.226", 2009, 39-45. [tex]

 34. J. Rojek, M. Hyrcza-Michalska, A. Bokota, W. Piekarska, "Determination of mechanical properties of the weld zone of Tailor-Welded Blanks" "Computer Methods in Materials Science", 2009, 9, 1, 153-158. [tex]

 35. N. Sczygiol, T. Olas, R. Leśniak, "Mesh adaptation in 3D numerical modeling of heat conductivity" "Materiały XVI Konferencji Komplastech 2009", 2009, 178-182. [tex]

 36. N. Sczygiol, A. Wawszczak, "Library of heuristic algorithms' templates" "Materiały XVI Konferencji Komplastech 2009", 2009, 322-327. [tex]

 37. P. Sevastsyanau, L. Dymava, "A new method for solving interval and fuzzy equations: linear case" "Information Sciences", 2009, 17, 925-937. [tex]

 38. P. Sevastsyanau, L. Dymava, "Stock screening with use of multiple criteria decision making and optimization" "Omega", 2009, 37, 659-671. [tex]

 39. P. Sevastsyanau, L. Dymava, "Synthesis of fuzzy logic and Dempster-Shafer Theory for the simulation of the decision-making process in stock trading systems" "Mathematics and Computers in Simulation", 2009, 80, 506-521. [tex]

 40. P. Sevastsyanau, K. Tkacz, "System informatyczny dla realizacji optymalnych strategii tradingowych na Giełdzie Papierów Wartościowych" "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji. Andrzej Szplit (Ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach", 2009, 241-252. [tex]

 41. L. Sowa, A. Bokota, "Numerická analýza rastu tuhej fázy v závislosti na odlievani pri kontinuálnom odlievaní" "MMaMS’2009, Modelovanie Mechanických a Mechatronických Sústav. 3. medzinárodná konferencja. Zemplínska Šírava, Slovak Republic", 2009, 442-446. [tex]

 42. I. Szcześniak, "Overview of Optical Packet Switching" "Theoretical and Applied Informatics", 2009, 21, 3-4, 167-180. [tex]

 43. R. Wyrzykowski, "Klastry komputerów PC i architektury wielordzeniowe: budowa i wykorzystanie." "Wyd. Akad. Ofic. Wydaw. EXIT", 2009, ISBN:978-83-60434-60. [tex]

 44. Z Domański, M. Ciesielski, B. Mochnacki, "Voronoi tessellations description of cast composite solidification processes" "Proceedings of the World Congress on Engineering 2009 Vol. II (WCE 2009)", 2009, 1197-1202. [tex]2008
 1. P. Bartosiewicz, L. Dymowa, P Sevastsyanau, "System informatyczny symulujący proces decyzyjny na rynku kapitałowym za pomocą syntezy logiki rozmytej i teorii świadectw" "Rynek Kapitałowy. Inwestowanie na rynku kapitałowym, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", 2008. [tex]

 2. J. Bobulski, "Problematyka Ukrytych Modeli Markowa w Rozpoznawaniu Obrazów" "VI Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice", 2008, 7-10, Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź. [tex]

 3. J. Bobulski, "Analysis of 2D problem In HMM" "Polish Journal of Environmental Studies", 2008, 17, 4C, 414-417. [tex]

 4. J. Bobulski, "Analysis of 2D problem In HMM" "Metody Informatyki Stosowanej", 2008, 4, 17, 27-33. [tex]

 5. A. Bokota, T. Domański, "Modelowanie i analiza numeryczna zjawisk hartowania elementów stalowych" "PlastMet’2008. VI Seminarium Naukowe. „Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali”", 2008. [tex]

 6. A. Bokota, T. Domański, A. Jasiński, "Analiza numeryczna składu fazowego i naprężeń hartowniczych w warstwie wierzchniej elementu stalowego" "Inżynieria Materiałowa", 2008, 6, 166, 862-865. [tex]

 7. A. Bokota, T. Domański, N. Sczygiol, L. Sowa, "Numerical Predicting of the Structure and Stresses State in Hardened Element Made of Tool Steel" "Archives of Foundry Engineering", 2008, 8, 13-18. [tex]

 8. A. Bokota, W. Piekarska, "Modeling of Residual Stresses in Laser Welding" "Paton Welding Journal", 2008, 6, 19-25. [tex]

 9. M. Ciesielski, "The Multi-Scale Approach to Numerical Modelling of Solidification" "8th World Congress on Computational Mechanics", 2008, CD-ROM. [tex]

 10. T. Domański, A. Bokota, "Model numeryczny hartowania elementów wykonywanych ze stali narzędziowej C80U" "Materiały XV Konferencji Komplastech 2008", 2008, 45-52. [tex]

 11. L. Dymava, I. Róg, P. Sevastsyanau, "A New Method for Decision Making in the Intuitionistic Fuzzy Setting" "Proc. of the 9th Intern. Conference of Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2008", 2008, 229-240, LNAI 5097, Springer-Verlag Berlin Heildelberg. [tex]

 12. L. Dymava, P. Sevastsyanau, "Fuzzy Multiobjective Evaluation of Investments with Applications" "Fuzzy Engineering Economics with Applications. Cengiz Kahraman (Ed.)", 2008, 243-287. [tex]

 13. K. Freus, S. Freus, "Application of the Rational B-spline Curves for description of Complex Domain Shape" "Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2008, 1, 7, 35-41. [tex]

 14. K. Freus, S. Freus, "Determination of Temperature field in Domain of Complex shape using the NURBS Curves and BEM" "Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2008, 1, 7, 43-48. [tex]

 15. E. Gawrońska, N. Sczygiol, "The Method of Efficiency Increase of Software Used to Solidification Modelling" "Proc. of RELMAS'2008. Assessment of Reliability of Materials and Structures:Problems and Solutions", 2008, 1, 124-127. [tex]

 16. G. Grodzki, "Ewolucja zagrożeń, kierunki rozwoju ataków sieciowych" "Computer Science, Informatyka Teoretyczna i Stosowana", 2008, 13, 9. [tex]

 17. A. Grosser, "Finale-Domain_Specific Language for Linear Finite Element Method" "4th Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science", 2008, CD-ROM. [tex]

 18. A. Jakubski, R. Perliński, "Eksperymentalne wyniki rozproszonego generowania liczby pierwszej" "Proc. of FCCS 2008. 4th Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science", 2008, CD-ROM. [tex]

 19. S. Kryvyi, L. Matveyeva, E. Lukianova, O. Siedlecka, "Ontology View on Automata Theory" "International Journal Information Theories and Applications", 2008, 15, 4, 337-344. [tex]

 20. M. Kubanek, S. Rydzek, "A Hybrid Method of Person Verification with use Independent Speech and Facial Asymmetry" "Polish Journal of Environmental Studies", 2008, 17, 4C, 423-427. [tex]

 21. M. Kubanek, S. Rydzek, "A Hybrid Method of Person Verification with use Independent Speech and Facial Asymmetry" "Metody Informatyki Stosowanej", 2008, 4, 17, 91-99. [tex]

 22. M. Kubanek, S. Rydzek, "A Hybrid Method of User Identification with Use Independent Speech and Facial Asymmetry" "Proc. of the 9th Intern. Conference of Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2008", 2008, 818-827, LNAI 5097, Springer-Verlag Berlin Heildelberg. [tex]

 23. A. Kulawik, T. Skrzypczak, E. Węgrzyn-Skrzypczak, "Influence of Coolant Motion on Structure of Hardened Steel Element" "Archives of Foundry Engineering", 2008, 8, 3, 39-44. [tex]

 24. R. Leśniak, "Composing Efficient Memory Allocators" "Proc. of FCCS 2008. 4th Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science", 2008, CD-ROM. [tex]

 25. O. Maslennikow, V. Lepekha, A. Sergiyenko, A. Tomaś, R. Wyrzykowski, "Parallel Implementation of Cholesky LLT-Algorithm in FPGA-Based Processor" "Lecture Notes in Computer Science", 2008, 4967, 137-147. [tex]

 26. G. Michalski, "GPU Based Numerical Computation" "Proc. of FCCS 2008. 4th Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science", 2008, CD-ROM. [tex]

 27. H. Piech, "Fuzzy Strategies in Modeling Effects of Technological Implementation" "IEEE Compuer Society ON P3179", 2008, 23-31. [tex]

 28. H. Piech, "Scheduling Divisible Tasks with Uncertain Characteristics" "Computer Science, Informatyka Teoretyczna i Stosowana", 2008, 13, 9. [tex]

 29. H. Piech, "Classification of Scheduling of Divisible Task to Rough Sets Areas" "Computer Science, Informatyka Teoretyczna i Stosowana", 2008, 13, 9. [tex]

 30. H. Piech, "A Method for Evaluation of Compromise in Multiple Criteria" "Proc. of the 9th Intern. Conference of Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2008", 2008, 1099-1109, LNAI 5097, Spronger-Verlag Berlin Heildelberg. [tex]

 31. H. Piech, "The Researches of Finding Consistent in Saaty’s Matrix Judgments with Interval Parameters" "Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2008, 171-180. [tex]

 32. H. Piech, "Scheduling with Applying Rough Sets Theory", 2008, 149. [tex]

 33. H. Piech, "The Methodology of Improvement of Consistent in Saaty’s Matrix Judgments" "Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2008, 159-170. [tex]

 34. W. Piekarska, A. Bokota, "Wpływ wstępnego podgrzewania na stan naprężenia złącza spawanego laserowo" "Inżynieria Materiałowa", 2008, 6, 166, 873-876. [tex]

 35. N. Sczygiol, R. Dyja, "Zastosowanie metody Morrisa do wyznaczania dopuszczalnych przedziałów niepewności parametrów" "Materiały XV Konferencji Komplastech 2008", 2008, 193-200. [tex]

 36. N. Sczygiol, R. Dyja, "The application of the Morris method for determination of ranges of parameters variation, having assumed influence on calculation results" "Computer Methods in Materials Science", 2008, 8, 4, 196-202. [tex]

 37. N. Sczygiol, A. Grosser, "Finele-język specyfikacji dziedzinowej do automatycznego generowania kodu metody elementu skończonego" "Materiały XV Konferencji Komplastech 2008", 2008, 201-206. [tex]

 38. N. Sczygiol, J. Mikoda, "Renewed Generation of Finite Elements Meshes in Parts of Domain Changing from Structural and Technological Respects" "Proc. of RELMAS'2008. Assessment of Reliability of Materials and Structures:Problems and Solutions", 2008, 1, 322-325. [tex]

 39. P. Sevastsyanau, L. Dymava, "Fuzzy Solution of Interval Linear Equations" "Lecture Notes in Computer Science", 2008, 4967, 1367-1399. [tex]

 40. P. Sevastsyanau, L. Dymava, "On the Fuzzy Internal Rate of Return" "Fuzzy Engineering Economics with Applications. Cengiz Kahraman (Ed.)", 2008, 105-128. [tex]

 41. P. Sevastsyanau, K. Kaczmarek, "Zastosowanie syntezy logiki rozmytej i teorii świadectw w informatycznym systemie traderskim" "Rynek Kapitałowy. Inwestowanie na rynku kapitałowym, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", 2008, 199-208. [tex]

 42. O. Siedlecka, "Algorytm minimalizacji jednokierunkowego, skończonego automatu kwantowego" "Proc. of FCCS 2008. 4th Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science", 2008, CD-ROM. [tex]

 43. O. Siedlecka, "Minimizaction of reactive probabilistic automata" "International Book Series "Information Science and Computing" - Algorithmic and Mathematical Foundations of the Artificial Intelligence", 2008, 1, 75-80. [tex]

 44. O. Siedlecka, "Minimization of Reactive Probabilistic Automata" "Joint International Scientific Events on Onformatics, XIVth International Conference Knowlege - Dialogue - Solution", 2008, 75-80, 1. [tex]

 45. O. Siedlecka, S. Kryvyi, L. Matveyeva, E. Lukianova, "Ontology View on Automata Theory" "International Journal Information Theories and Applications", 2008, 15, 4, 337-344. [tex]

 46. L. Sowa, N. Sczygiol, T. Domański, A. Bokota, "Simplified Model of Metal Solidification in the Thin Plane Cavity of the Casting Mould" "Archives of Foundry Engineering", 2008, 8, 309-312. [tex]

 47. J. Szmidla, A. Wawszczak, "Optymalizacja kształtu kolumn realizujących wybrane przypadki obciążenia Eulera za pomocą zmodyfikowanego algorytmu symulowanego wyżarzania" "Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, Problemy dynamiki konstrukcji", 2008, 250, 74, 333. [tex]

 48. O. Wodo, N. Sczygiol, "Modelowanie krystalizacji dwuetapowej" "VI Seminarium Naukowe, Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej materiałów", 2008. [tex]

 49. O. Wodo, N. Sczygiol, "Modeling of Dendritic Envelope Evolution of Hypoeutectic Alloys" "Proc. of RELMAS'2008. Assessment of Reliability of Materials and Structures:Problems and Solutions", 2008, 1, 416-420. [tex]

 50. R. Wyrzykowski, Ł. Kuczyński, "Towards Secure Data Management System for Grid Environment Based on the Cell Broadband Engine" "Lecture Notes in Computer Science", 2008, 4967, 825-834. [tex]2007
 1. J. Bobulski, "Text-Independent Speaker Recognition" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2007, 3, 1, 101-107. [tex]

 2. J. Bobulski, "Identyfikacja oczu za pomocą UMM" "XV Krajowa Konferencja Naukowa - Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", 2007. [tex]

 3. A. Bokota, T. Domański, "Numerical analysis of thermo-mechanical phenomena of hardening process of elements made of carbon steel C80U" "Archives of Metallurgy and Materials", 2007, 52, 2, 277-288. [tex]

 4. A. Bokota, T. Domański, "Model numeryczny posuwowego hartowania osiowosymetrycznych elementów ze stali narzędziowych" "Hutnik-Wiadomości Hutnicze", 2007, 11, 595-601. [tex]

 5. A. Bokota, T. Domański, L. Sowa, "Numerical prediction of the hardening stresses in at elements of steel C80U" "Archives of Foundry Engineering", 2007, 4, 4, 13-16. [tex]

 6. A. Bokota, A. Kulawik, "Model and numerical analysis of hardening process phenomena for medium-carbon steel" "Archives of Metallurgy and Materials", 2007, 52, 2, 337-346. [tex]

 7. T. Domański, A. Bokota, "Numerical model of phase transformation of steel C80U" "Archives of Foundry Engineering", 2007, 4, 4, 39-42. [tex]

 8. L. Dymava, "Wielokryterialna optymalizacja rozmyta w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek akcyjnych, Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji" "Materiały Konferencji Krajowej", 2007, 50-56. [tex]

 9. P. Dziubecki, J. Zola, "Grid Portal for Multiple Sequence Alignment" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2007, 3, 1, 33-42. [tex]

 10. W. Grzywacz, S. Kryvyy, "Algorithms for Searching the Basis Solution of Systems of Linear Homogeneous Diophantine Equations" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2007, 3, 1, 21-32. [tex]

 11. K. Kaczmarek, "Zoptymalizowane strategie handlu na rynku papierów wartościowych w oparciu o niezrealizowane oferty kupna i sprzedaży" "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji", 2007, 160-167. [tex]

 12. L. Kompanets, "Facial Composites, Ophthalmic Geometry Pattern, and Based on Stated Phenomena the Test of Person/Personality Aliveness" "Proc. 7th Intern. Conf. on Intelligent Systems Design and Applications", 2007, 831-836. [tex]

 13. L. Kompanets, D. Kurach, "On Facial Frontal Vertical Axes Projections and Area Facial Asymmetry Measure" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2007, 3, 1, 61-86. [tex]

 14. S. Kryvyi, L. Matveeva, E. Lukianova, O. Siedlecka, "Ontologiczne spojrzenie na teorię automatów" "Proc. of 13-th International Conference KDS-2007 (Knowledge-Dialog-Solution)", 2007, 427-436, ITHEA, 2, Varna. [tex]

 15. M. Kubanek, "Method of Audio-Visual Polish Speech Recognition with use Hidden Markov Models" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2007, 3, 1, 87-99. [tex]

 16. A. Kulawik, A. Bokota, "Numeryczna analiza podstawowych zjawisk procesu hartowania stali C45" "Hutnik-Wiadomości Hutnicze", 2007, 8, 418-423. [tex]

 17. J. Kwiatkowski, M. Pawlik, G. Frankowski, K. Balos, R. Wyrzykowski, K. Karczewski, "Dynamic Clusters Available Under Clusterix Grid" "Lecture Notes in Computer Science", 2007, 4699, 819-829. [tex]

 18. Ł. Łaciński, "Modelowanie zjawisk warstwy brzegowej w przewodnictwie ciepła laminatów typu FGM" "I Kongres Mechaniki Polskiej", 2007, J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. [tex]

 19. Ł. Łaciński, J. Rychlewska, J. Szymczyk, C. Woźniak, "On a certain extention of the principle of stationary action and its applications" "Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2007, 1, 6. [tex]

 20. D. Lamch, R. Wyrzykowski, "Specification, analysis and testing of statefull grid services" "Proceedings Cracow'06 Grid Workshop", 2007, 417-424. [tex]

 21. A. Nagórka, "Weak and strong coupling of solvers in partitioned solution of solidification problems" "Computer Methods in Materials Science", 2007, 7, 2, 276-283. [tex]

 22. T. Olas, R. Wyrzykowski, "Method for Mapping FEM Computations onto Cluster Grid Architecture" "Cracow Grid Workshop", 2007, 207-215. [tex]

 23. N. Sczygiol, R. Dyja, "The Use of Morris Method in Sensitivity Analysis of the Numeric Model of Solidification" "Computer Methods in Materials Science", 2007, 7, 2, 250-254. [tex]

 24. N. Sczygiol, R. Dyja, "Evaluating the influence of selected parameters on sensitivity of numerical model of solidification" "Archives of Foundry Engineering", 2007, 7, 4, 159-164. [tex]

 25. P. Sevastsyanau, "Analiza względnej efektywności amerykańskiego, polskiego oraz rosyjskiego rynków papierów wartościowych, Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji" "Materiały Konferencji Krajowej", 2007, 21-27. [tex]

 26. P. Sevastsyanau, "Wskaźniki wyprzedzające zatrudnienie w województwie podkarpackim" "Informatyka i Ekonometria", 2007, 4, 23, 73-82. [tex]

 27. P. Sevastsyanau, "Numerical methods for interval and fuzzy number comparison based on the probabilistic approach and Dempster–Shafer theory" "Information Sciences", 2007, 177, 4645-4661. [tex]

 28. P. Sevastsyanau, L. Dymava, P. Figat, M. Wargacki, "Metodologia obliczenia wielokryterialnych hierarchicznych wskaźników wyprzedzających zatrudnienie i wyniki badań na przykładzie województwa podkarpackiego" "Barometr Regionalny", 2007, 1, 7, 45-50. [tex]

 29. P. Sevastsyanau, L. Dymava, K. Kaczmarek, "Problemy metodologiczne optymalizacji portfela i nowoczesne podejście do ich rozwiązania" "Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Część 1, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 2007, 462, 199-208. [tex]

 30. P. Sevastsyanau, P. Figat, "Aggregation of aggregating modes in MCDM: Synthesis of Type 2 and Level 2 fuzzy sets" "Omega", 2007, 35, 5, 505-523, October. [tex]

 31. P. Sevastsyanau, P. Figat, B. Wietrak, "Metody logiki rozmytej oraz wielokryterialnego podejmowania decyzji w systemach traderskich na rynku kontraktów terminowych" "Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Część 1, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 2007, 462, 209-220. [tex]

 32. L. Sowa, A. Bokota, "Numerical modelling of thermal and fluid flow phenomena in the mould channel" "Archives of Foundry Engineering", 2007, 4, 4, 165-168. [tex]

 33. O. Wodo, N. Sczygiol, "A model for grain growth based on the novel description of dendrite shape" "Archives of Foundry Engineering", 2007, 7, 4, 183-188. [tex]

 34. R. Wyrzykowski, N. Meyer, T. Olas, L. Kuczynski, B. Ludwiczak, C. Czaplewski, S. Oldziej, "Meta-computations on the CLUSTERIX Grid" "Lecture Notes in Computer Science", 2007, 4699, 489-–500. [tex]

 35. T. Złoto, A. Nagórka, "Analysis of the pressure distribution of oil film in the variable height gap between the valve Plate and cylinder block in the axial piston pump" "Teka Kom.Mot.Energ.Roln.", 2007, 7, 293-301. [tex]2006
 1. J. Bobulski, "Wavelet Transform in Face Recognition" "Biometrics, Computer Security Systems and Artificial Intelligence Applications", 2006, 23-29, K. Saeed, J. Pejaś, R. Mosdorf, Springer Science + Business Media. [tex]

 2. L. Dymava, P. Sevastsyanau, D. Sevastsyanau, "Fuzzy capital budgeting: investment project evaluation and optimization" "Fuzzy applications in industrial engineering", 2006, 2, 205-228. [tex]

 3. L. Dymava, P. Sevastsyanau, D. Sevastsyanau, "MCDM in a Fuzzy Setting: Investment Projects Assessment Application" "Int. Journal of Production Economy", 2006, 100, 10-29. [tex]

 4. G. Frankowski, K. Balos, R. Wyrzykowski, K. Karczewski, B. Krzywania, J. Kosinski, "Integrating dynamic clusters in CLUSTERIX environment" "Proc. of 5th Cracow Grid Workshop – CGW’05", 2006, 280-292. [tex]

 5. E. Gawrońska, N. Sczygiol, "Analiza stabilności numerycznej metod mieszanego podziału czasu" "Materiały XIII konferencji KomPlasTech 2006", 2006, 83-91. [tex]

 6. L. Kompanets, "Sketch of Autopoietic Essence of Computing and KnowledgeWorking" "Proc. of 8th Intern. Conf. on Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2006", 2006, 1130-1139, L. Rutkowski, J. Żurada, R. Tadeusiewicz, L. A. Zadeh, 4029, lncs, Springer-Verlag. [tex]

 7. M. Kubanek, "Analysis of Signal of Audio Speech i Process of Speech Recognition" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2006, 2, 1, 55-64. [tex]

 8. M. Kubanek, "Method of Speech recogntion and Speaker Identification with Use Audio-Visual of Polish Speech and Hidden Markov Models" "Biometrics, Computer Security Systems and Artificial Intelligence Applications", 2006, 45-55, K. Saeed, J. Pejaś, R. Mosdorf, Springer Science + Business Media. [tex]

 9. L. Kuczynski, K. Karczewski, R. Wyrzykowski, "Clusterix Data Management System and its integration with applications" "Lecture Notes in Computer Science", 2006, 3911, 241-248. [tex]

 10. T. Kuczynski, P. Kopta, R. Wyrzykowski, "Grid Access and User Inteface in Clusterix" "Lecture Notes in Computer Science", 2006, 3911, 249-257. [tex]

 11. J. Kwiatkowski, M. Pawlik, R. Wyrzykowski, K. Karczewski, "Cumulus – dynamic cluster available under CLUSTERIX" "Proc. of 5th Cracow Grid Workshop – CGW’05", 2006, 82-87. [tex]

 12. Ł. Łaciński, "Modeling of heat conduction in functionally graded laminates" "Modelling of Microstructured Media", 2006. [tex]

 13. Ł. Łaciński, "Modeling of heat conduction in functionally graded laminates" "Proceedings of International Workshop - Research in Mechanics of Composites", 2006. [tex]

 14. Ł. Łaciński, J. Rychlewska, J. Szymczyk, Cz. Woźniak, "A contribution to the modeling of nonstationary processes in functionally graded laminates" "Scietific Reasearch of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2006, 1, 83-95, 5. [tex]

 15. Ł. Łaciński, Cz. Woźniak, "Heat conduction in laminates with a weak transversal inhomogeneity" "Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics", 2006, 1, 6, 391-392. [tex]

 16. Ł. Łaciński, Cz. Woźniak, "Heat conduction in laminates with a weak transversal inhomogeneity" "Proceedings of 77th Annual Meeting of the GAMM", 2006. [tex]

 17. Ł. Łaciński, Cz. Woźniak, "Boundary-layer phenomena in a laminated rigid heat conductor" "Journal of Thermal Stresses", 2006, 7, 29, 665-682. [tex]

 18. Ł. Łaciński, Cz. Woźniak, "A simplified model for the analysis of the heat conduction in a laminated medium" "Electronic Journal of Polish Agricultural Universities", 2006, 9, 25. [tex]

 19. D. Lamch, R. Wyrzykowski, "Specification, analysis and testing of grid" "Proceedings of International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering PARELEC`2006", 2006, 116-120. [tex]

 20. A. Nagórka, N. Sczygiol, "Wykorzystanie mnożników Lagrange'a w numerycznym rozwiązaniu zagadnienia kontaktu ciał odkształcanych cieplnie" "Materiały XIII konferencji KomPlasTech 2006", 2006, 111-118. [tex]

 21. T. Olas, "Metody poprawy wydajności algorytmu sprzężonych gradientów z uwzględnieniem architektury współczesnych procesorów" "Mat. XII Konf. Informatyka w Technologii Metali", 2006, 77-82. [tex]

 22. T. Olas, "ParallelNuscaS" "Science and Supercomputing in Europe", 2006, 412-415, P. Alberigo, G. Erbacci, F. Garofano, CINECA. [tex]

 23. T. Olas, R. Wyrzykowski, "Środowisko CLUSTERIX jako platforma do symulacji zjawisk termomechanicznych" "Materiały XIII Konferencji Informatyka w Technologii Metali", 2006, 77-82. [tex]

 24. T. Olas, R. Wyrzykowski, "Porting thermomechanical applications to grid environments" "Lecture Notes in Computer Science", 2006, 3911, 364-372. [tex]

 25. S. Pluta, R. Wyrzykowski, "Parallel Implementation of Software Package for Modelling Biphase GasParticle Flows" "Proceedings of 6th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics PPAM 2005", 2006, 373-380, R. Wyrzykowski, J. Dongarra, M. Paprzycki, J. Waśniewski, 3911, LNCS, Springer-Verlag. [tex]

 26. Sz. Rydzek, "Iris Shape Evaluation in Face Image with Simple Background" "Biometrics, Computer Security Systems and Artificial Intelligence Applications", 2006, 79-88, K. Saeed, J. Pejaś, R. Mosdorf, Springer Science + Business Media. [tex]

 27. N. Sczygiol, J.Mikoda, "Niestrukturalny generator przestrzennych siatek elementów skończonych oparty na metodzie postępującego frontu" "Materiały XIII konferencji KomPlasTech 2006", 2006, 61-68. [tex]

 28. P. Sevastsyanau, P. Rog, "Tow-objective method for crisp and fuzzy interval comparison in optimization" "Computers and Operation Research", 2006, 33, 115-131. [tex]

 29. O. Siedlecka, "A Brief Overview of Quantum Computing Theory" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2006, 2, 1, 35-44. [tex]

 30. R. Wyrzykowski, N. Meyer, T. Olas, L. Kuczynski, B. Ludwiczak, C. Czaplewski, S. Oldziej, "Meta-computations on the CLUSTERIX Grid" "Lecture Notes in Computer Science", 2006. [tex]2005
 1. J. Bobulski, "HMM and WT Fusion for Face Identification" "Proc. of the 4th International Conference on Computer Recognition Systems CORES'05", 2005, 759-766, M. Kurzyński, E. Puchała, M. Woźniak, A. Żołnierek, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. [tex]

 2. J. Bobulski, "The Method of User's Identification Using the Fusion of Wavelet Transform and Hidden Markov Models" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2005, 1, 1, 173-180, June. [tex]

 3. J. Bobulski, "Wavelet Transform in Face Recognition" "Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications", 2005, 321-328, K. Saed, R. Mosdorf, J. Pejaś, P. Hilmola, Z. Sosnowski, 1. [tex]

 4. M. Gronowski, M. Kaczmarski, P. Sevastsyanau, "Automatyczne systemy transakcyjne: od teorii do praktyki" "Informatyka teoretyczna i stosowana", 2005, 5, 8, 202-214. [tex]

 5. K. Karczmarek, P. Sevastsyanau, "System informatyczny dla optymalizacji pracy tradera na podstawie aktualnych ofert kupna – sprzedaży" "Informatyka teoretyczna i stosowana", 2005, 5, 8, 191-200. [tex]

 6. L. Kompanets, "Giving Birth to Biometrics of Asymmetrical Face" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2005, 1, 1, 19-36, June. [tex]

 7. L. Kompanets, "Some Advances and Challenges in Live Biometrics, Personel Management, and Other "Human Being" Applications" "Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems", 2005, 145-156, Jerzy Pejaś, Andrzej Piegat, New York, Kluwer Academic Publishers, 2005 Springer Science + Business Media, Inc. [tex]

 8. L. Kompanets, "Some Advances and Challenges in Live Biometrics, Personnel Management, and Other "Human Being" Applications" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2005, 1, 1, 7-18, June. [tex]

 9. L. Kompanets, M. Kubanek, Sz. Rydzek, "Czestochowa Precise Model of a Face Based on the Facial Asymmetry, Opthalmogeometry, and Brian Asymmetry Phenomena: the Idea and Algorithm Sketch" "Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems", 2005, 239-254, Jerzy Pejas, Andrzej Piegat, New York, Kluwer Academic Publishers, Springer Science + Business Media Inc. [tex]

 10. L. Kompanets, Sz. Rydzek, "Czestochowa-faces" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2005, 1, 1, 51-60, June. [tex]

 11. L. Kompanets, T. Valchuk, "Mental Characteristics of Person for Live Biometrics" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2005, 1, 1, 37-50, June. [tex]

 12. S. Kryvyy, L. Matveeva, W. Grzywacz, "Algorithms for Building of the Minimal Supported Set of solutions of HSLDI over the set of Natural Numbers" "Proceedings of Intern. Conf. Concurent systems and Programing", 2005. [tex]

 13. S. Kryvyy, L. Matveeva, W. Grzywacz, "Automata-based method for solving systems of linear constraints in {0,1}" "Information Theories and Applications", 2005, 10. [tex]

 14. M. Kubanek, "Technique of Video Features Extraction for Audio-video Speach Recognition System" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2005, 1, 1, 181-190, June. [tex]

 15. M. Kubanek, "Method of Speech recogntion and Speaker Identification with Use Audio-Visual of Polish Speech and Hidden Markov Models" "Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications", 2005, 353-364, K. Saed, R. Mosdorf, J. Pejaś, P. Hilmola, Z. Sosnowski, 1. [tex]

 16. Ł. Łaciński, "Analiza i weryfikacja numeryczna pewnych modeli matematycznych przewodnictwa ciepła w periodycznych ośrodkach warstwowych" "Mechanika Ośrodków Niejednorodnych", 2005. [tex]

 17. Ł. Łaciński, "Numerical verification of two mathematical models for the heat transfer in a laminated rigid conductor" "Proceedings of The Sixth Polish-Ukrainian Conference", 2005. [tex]

 18. Ł. Łaciński, Cz. Woźniak, "Successive approximation technique for the analysis of heat conduction in laminated structures" "Proceedings of The Sixth Polish-Ukrainian Conference", 2005. [tex]

 19. L. Lacinski, "Numerical verification of two mathematical models for the heat transfer in a laminated rigid conductor" "Journal of Theoretical and Applied Mechanics", 2005, 43, 2, 367-381. [tex]

 20. L. Lacinski, C. Wozniak, "A contribution to the heat conduction problem in a laminated media" "Scietific Reasearch of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2005, 1, 4, 123-128. [tex]

 21. J. Mikoda, N. Sczygiol, "Nowy frontalny generator siatek elementów skończonych" "Materiały XII konferencji "Informatyka w Technologii Metali - KomPlasTech'2005"", 2005, 183-190. [tex]

 22. A. Nagórka, N. Sczygiol, "Efficiency of adaptive time step selection algorithms for finite element simulations of casting solidification" "Proc. of the 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics", 2005, 9 pages on CD. [tex]

 23. T. Olas, N. Sczygiol, R. Wyrzykowski, "Modele wydajnościowe obliczeń MES w klastrach komputerów PC" "Materiały XII konferencji "Informatyka w Technologii Metali - KomPlasTech'2005"", 2005, 191-198. [tex]

 24. T. Olas, R. Wyrzykowski, "Porting Thermomechanical Applications to CLUSTERIX Environment" "Proc. CGW'04", 2005, 463-470. [tex]

 25. Sz. Rydzek, "Iris Shape Evaluation in Face Image with Complex Background" "Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications", 2005, 419-428, K. Saed, R. Mosdorf, J. Pejaś, P. Hilmola, Z. Sosnowski, 1. [tex]

 26. Sz. Rydzek, "Exact Iris Shape Determination in Face Image with Complex Background" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2005, 1, 1, 191-200, June. [tex]

 27. N. Sczygiol, R. Dyja, "Zastosowanie sformułowania temperaturowego do modelowania numerycznego krzepnięcia" "Materiały XII konferencji "Informatyka w Technologii Metali - KomPlasTech'2005"", 2005, 177-182. [tex]

 28. N. Sczygiol, G. Szwarc, "Modelowanie pękania ośrodków ziarnowych w obszarze stało-ciekłym" "Informatyka w Technologii Materiałów", 2005, 5, 3, 103-118. [tex]

 29. P. Sevastsyanau, B. Wietrak, "Wielokryterialna optymalizacja systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych" "Informatyka teoretyczna i stosowana", 2005, 5, 8, 215-226. [tex]

 30. O. Wodo, N. Sczygiol, "Analiza wpływu gradientu temperatury na mikrostrukturę krzepnięcia modelowaną automatami komórkowymi" "Materiały XII konferencji "Informatyka w Technologii Metali - KomPlasTech'2005"", 2005, 239-244. [tex]

 31. W. Wyrzykowski, N. Meyer, M. Stroinski, "Concept and implementation of Clusterix: National Cluster of Linux Systems" "Proc. of Int. Conf. on Linux Clusters", 2005. [tex]

 32. J. Zola, D. Trystram, "Parallel Multiple Sequence Alignment with Decentralized Cache Support" "Proc. of Euro-Par 2005", 2005, 1217-1226, LNCS 3648. [tex]2004
 1. N. Diligencki, L. Dymava, P. Sevastsyanau, "Modelowanie rozmyte oraz optymalizacja wielokryterialna systemów produkcyjnych w warunkach niepewności: technologia, ekonomia, ekologia", 2004, Monografia w j. rosyjskim. [tex]

 2. L. Dymava, M. Gonera, P. Sevastsyanau, R. Wyrzykowski, "New method for interval extension of Leontief’s input-output model with use of parallel programming" "Proceedings of Int. Conf. on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance", 2004, 549-556, St. Petersburg, Russia. [tex]

 3. L. Dymava, P. Sevastsyanau, "Wielokryterialne i hierarchiczne metody wspomagania decyzji i optymalizacji" "Systemy informatyczne , Bankowość i finanse", 2004, 257-272, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. [tex]

 4. L. Dymava, P. Sevastsyanau, J. Łapeta., "Zarządzanie wiedzą w podejmowaniu decyzji i ocenie zjawisk socjalno-ekonomicznych- propozycja metody" "Systemy informatyczne , Bankowość i finanse", 2004, 343- 356, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. [tex]

 5. M. Gronowski, P. Sevastsyanau, "System informatyczny dla wspomagania decyzji tradera na rynku walutowym Forex" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana", 2004, 4, 7, 121-130. [tex]

 6. L. Kompanets, "Biometrics of Asymmetrical Face" "Proc. of the 1st Intern. Conference on Biometric Authentication – ICBA 2004", 2004, 67-73, David Zhang, Anil K. Jain, 3072, LNCS, Springer-Verlag. [tex]

 7. L. Kompanets, M. Kubanek, Sz. Rydzek, "Czestochowa-Faces and Biometrics of Asymmetrical Face" "Proc. of the 7th Intern. Conference of Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2004", 2004, 742-747, LNAI 3070, Springer-Verlag Berlin Heildelberg. [tex]

 8. L. Kuczynski, K. Karczewski, R. Wyrzykowski, "CDMS - CLUSTERIX Data Management System" "Proc. of CGW'04", 2004, 241-247. [tex]

 9. T. Kuczynski, G. Studzinski, R. Wyrzykowski, "Cluster Monitoring and Management in the WebCI Environment" "Proc. of the 5th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics", 2004, 370-377, 3019, LNCS, Springer Verlag. [tex]

 10. J. Łapeta, P. Figat, "Hierarchiczny system kryteriów agregowanych – propozycja metody" "Systemy informatyczne , Bankowość i finanse", 2004, 315- 319, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. [tex]

 11. A. Nagórka, "Poprawa efektywności symulacji krzepnięcia metodą elementów skończonych dzięki adaptacji siatki i kroku czasowego" "Informatyka w Technologii Materiałów", 2004, 4, 8-22. [tex]

 12. A. Nagórka, "Mesh refinement and timestep selection in numerical finite element simulation of solidification" "Archives of Foundry", 2004, 4, 319-324. [tex]

 13. A. Nagórka, N. Sczygiol, "Implementation aspects of a recovery-based error estimator in finite element analysis" "Lecture Notes in Computer Science", 2004, 722-729, R. Wyrzykowski et al. (Eds.), 3019. [tex]

 14. T. Olas, N. Sczygiol, R. Wyrzykowski, "Wydajność obliczeń MES w systemach równoległych" "Proceedings of International Conference of Science and Technology SCALNET'04 - Scalable systems and computer networks design and applications", 2004, 26-34. [tex]

 15. T. Olas, R. Wyrzykowski, K. Karczewski, A. Tomas, "Performance Modeling of Parallel FEM Computations on Clusters" "Proc. of the 5th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics", 2004, 189-200, 3019, LNCS, Springer Verlag. [tex]

 16. S. Pluta, J. Leszczyński, R. Wyrzykowski, "Object Oriented Implementation of Modelling Bi-phase Gas-Particle Flows" "Proceedings of 5th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics PPAM 2003", 2004, 738-745, R. Wyrzykowski, J. Dongarra, M. Paprzycki, J. Waśniewski, 3019, LNCS, Springer-Verlag. [tex]

 17. N. Sczygiol, E. Gawrońska, "Zastosowanie mieszanego kroku czasowego do modelowania krzepnięcia" "Materiały XI konferencji "Informatyka w Technologii Metali - KomPlasTech'2004"", 2004, 331-338. [tex]

 18. P. Sevastsyanau, "Interval comparison based on Dempster-Shafer theory of evidence" "Paralel Processing and Applied Mathematics. 5th Int. Conf.", 2004, 668-675, LNCS3019, Springer Verlag. [tex]

 19. P. Sevastsyanau, L. Dymava, "Optymalizacja procesów odlewania ciągłego i walcowania taśm w walcach-krystalizatorach" "Materiały 11. Konferencji "Informatyka w Technologii Metali KomPlasTech2004", 2004, Zakopane, 11-14 stycznia. [tex]

 20. P. Sevastsyanau, L. Dymava, "Wielokryterialna optymalizacja procesu odlewania ciągłego z jednoczesnym walcowaniem taśmy z chlorku miedzi" "Materiały 11. Konferencji "Informatyka w Technologii Metali KomPlasTech2004", 2004, Zakopane, 11-14 stycznia. [tex]

 21. P. Sevastsyanau, L. Dymava, M. Dolata, "The fuzzy decision of transportation problem" "Proceedings of Int. Conf. Modelling and Simulation", 2004, 308-311, Minsk. [tex]

 22. P. Sevastsyanau, P. Figat, "Uogólnienie sposobów agregowania kryteriów lokalnych za pomocą syntezy zbiorów rozmytych typu 2 oraz zbiorów rozmytych poziomu 2" "Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science", 2004, 4, (6), 203-211, Politechnika Częstochowska. [tex]

 23. P. Sevastsyanau, M. Jończyk, "Comparative study of aggregation methods in bicriterial fuzzy portfolio selection" "Proceedings of Int. Conf. on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance", 2004, 484-492, St. Petersburg, Russia. [tex]

 24. P. Sevastsyanau, P. Róg, "Wielokryterialna ocena parametrów finansowych inwestycji za pomocą syntezy zbiorów rozmytych i hiperrozmytych" "Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’04", 2004, 431-450, Tadeusz Trzaskalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. [tex]

 25. P. Sevastsyanau, P. Róg, "Optymalizacja na podstawie modelu rozmytego" "Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science", 2004, 4, (6), 81-97, Politechnika Częstochowska. [tex]

 26. P. Sevastsyanau, P. Rozenberg, "Optymalizacja działalności inwestorów na giełdzie papierów wartościowych za pomocą syntezy logiki rozmytej i analizy technicznej" "Systemy informatyczne , Bankowość i finanse", 2004, 171-181, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. [tex]

 27. P. Sevastsyanau, P. Rozenberg, "Synteza Logiki Rozmytej i Teorii Świadectw Dempstera-Shafera w Analizie Technicznej papierów wartościowych" "Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science", 2004, 4, (6), 125-138, Politechnika Częstochowska. [tex]

 28. P. Sevastsyanau, P. Rozenberg, "Optimal investment using technical analysis and fuzzy logic" "Proceedings of Int. Conf. on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance", 2004, 415-422, St. Petersburg, Russia. [tex]

 29. G. Szwarc, N. Sczygiol, "Numeryczna ocena skłonności do pękania odlewów o strukturze równoosiowej" "Archiwum Odlewnictwa", 2004, 4, 14, 526-531. [tex]

 30. G. Szwarc, N. Sczygiol, "Nowe kryterium oceny skłonności odlewów do pękania na gorąco" "Materiały XI konferencji "Informatyka w Technologii Metali - KomPlasTech'2004"", 2004, 331-338. [tex]

 31. O. Wodo, N. Sczygiol, "Modelling of equiaxed grain growth in solidifiation" "Archives of Foundry", 2004, 4, 14, 558 - 563. [tex]

 32. J. Zola, "CaLi - efficient library for cache implementation" "IEEE Proc. of PCS 2004", 2004, 415-420. [tex]

 33. J. Zola, G. Parmentier, D. Trystram, "Cache-based parallelization of multiple sequence alignment problem" "Proc. of Euro-Par 2004", 2004, 1005-1012, LNCS 3149. [tex]2003
 1. J. Bobulski, "Ekstrakcja cech twarzy za pomocą transformaty falkowej" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2003, 4, 127-134. [tex]

 2. J. Bobulski, "The Face Recognition Technique Using Waveletface, Hidden Markov Model, and Maximum Likelihood Principle" "Proc. of the 10-th Intern. Conference on Advanced Computer Systems: Artificial Intelligence, Biometrics, Information Technology Security- AIBITS 2003", 2003. [tex]

 3. M. Dolata, L. Dymava, J. Grabara, "Rozmyta optymalizacja działalności dystrybutora" "Efektywność zastosowań systemów informatycznych", 2003, Szczyrk 23-27.VI, Materiały do 15 Górskiej Szkoły PTI. [tex]

 4. L. Dymava, "A constructive approach to managing fuzzy subsets of type 2 in decision making" "TASK Quarterly", 2003, (7), 1, 157-164. [tex]

 5. L. Dymava, "Metoda optymalizacji dystrybucji funduszy ekologicznych według kryterium stanu zdrowia ludności" "Ochrona powietrza i problemy odpadów", 2003, 4, 124-127. [tex]

 6. L. Dymava, P. Figat, P. Róg, "Opracowanie metody i oprogramowania dla zagadnienia optymalizowanego wyboru gatunku stali konstrukcyjnej" "Materiały konferencji KomPlasTech2003", 2003, 25-32. [tex]

 7. L. Dymava, P. Sevastsyanau, "Metodologia rozwiązywania problemów modelowania, identyfikacji i wielokryterialnej optymalizacji w zarządzaniu jakością procesów metalurgicznych" "Informatyka w Technologii Materiałów", 2003, (3), 1, 21-32, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT. [tex]

 8. P. Figat; J. Łapeta, "Metodyka oceny kontraktu w przedsiębiorstwie metalurgicznym" "XIV Górska Szkoła PTI", 2003, Szczyrk, 23-27 czerwca. [tex]

 9. M. Gonera, L. Dymava, P. Sevastsyanau, "Pierwiastki rozmyte równań przedziałowych" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana", 2003, (3), 4, 197-204, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. [tex]

 10. M. Jończyk, P. Sevastsyanau, "Rozmyta optymalizacja portfela papierów wartościowych w warunkach niepewności" "Efektywność zastosowań systemów informatycznych", 2003, 123-134, Szczyrk, 23-27.VI, Materiały do 15 Górskiej Szkoły PTI. [tex]

 11. K. Karczewski, L. Kuczynski, R. Wyrzykowski, "Secure Data Transfer and Replication Mechanisms in Grid Environments" "Proc. of CGW'03", 2003, 190-196. [tex]

 12. L. Kompanets, "Counterterrorism-Oriented Psychology and Biometrics Techniques: Part 2/2. Based on Brain Asymmetry, Eyes “Fingerprints”, Face Asymmetry, and Person Psyche Type Identification Information Techniques" "Pre-proceedings 7th Intern. Multi-Conf. on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI’03", 2003, Callaos Nagib, Kompanets Leonid, Takeno Junishi, Wej Huaqiang. [tex]

 13. L. Kompanets, "Some Advances and Challenges in Live Biometrics, Personnel Management, and Other “Human Being” Applications" "", 2003. [tex]

 14. L. Kompanets, "Counterterrorism-Oriented Psychology and Biometrics Techniques: Part 1/2. Terrorism Problem and Modern Person Typologies; Proposed Research Trend" "Pre-proceedings 7th Intern. Multi-Conf. on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI’03", 2003, Callaos Nagib, Kompanets Leonid, Takeno Junishi, Wej Huaqiang. [tex]

 15. L. Kompanets, T. Valchuk, R. Wyrzykowski, M. Kubanek, Sz. Rydzek, B. Makowski, "Based on Pseudo-Information Evaluation, Facial Asymmetry and Ophthalmologic Geometry Techniques for Human-Computer Interaction, Person Psyche Type Identification, and Other Applications" "Proc. of the 7-th Intern. Multi-Conf. on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI’03 and 9-th Intern. Conf. on Information Systems Analysis and Synthesis ISAS’03", 2003, 235-240, 12. [tex]

 16. L. Kompanets, R. Wyrzykowski, T. Valchuk, "Pseudo-Information and Pseudo-Information Similarity" "Proc. Intern. Conf. on Computer, Communication and Control Technologies CCCT’03 and and 9-th Intern. Conf. on Information Systems Analysis and Synthesis ISAS’03", 2003, 17-22, 2. [tex]

 17. L. Kopmanets, M. Kubanek, Sz. Rydzek, "Częstochowa’s Precise Model of a Face Based on the Face Asymmetry, Ophthalmo-Geometry, and Brain Asymmetry Phenomena: the Idea and Algorithm Sketch" "Proc. of the 10th Intern. Conference on Advanced Computer Systems: Artificial Intelligence, Biometrics, Information Technology Security- AIBITS", 2003. [tex]

 18. S. Kryvyy, W. Grzywacz, "On transformation of OBDD representing of finite state automata" "Information Theories and Applications", 2003, 230-236, 10, 4. [tex]

 19. S. Kryvyy, W. Grzywacz, M. Łopatina, "O rozwiązaniach i niektórych zastosowaniach liniowych ograniczeń w zbiorze {0, 1}" "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Informatyka", 2003, 2, 206, 43-55. [tex]

 20. M. Kubanek, "Metoda krawędziowania"EDGE" do ekstrakcji cech obrazu ust w technice zintegrowanego rozpoznawania audio/video mowy" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2003, 4, 115-125. [tex]

 21. J. Łapeta, T. Lis, P. Figat, "Jakość produkcji - propozycja metody oceny oraz znaczenie w procesie wytwarzania" "Środkowoeuropejska V Konferencja Naukowo - Techniczna, Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice", 2003, 293-296, Poraj. [tex]

 22. A. Nagórka, N. Sczygiol, "Applicability of incomplete explicit residual error estimates in adaptive finite element simulations of solidification" "Proceedings of the First International Conference on Adaptive Modelling and Simulation ADMOS 2003", 2003, 22 pages on CD. [tex]

 23. N. Sczygiol, A. Nagórka, "An hp-adaptive finite element method for the solidification problem based on explicit residual error estimates" "15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice-Wisła, June 3-6", 2003, 10 pages on CD. [tex]

 24. N. Sczygiol, A. Nagórka, "Adaptive finite element simulations of solidification with mesh refinement and automatic timestep selectio" "Proceedings of the First International Conference on Adaptive Modelling and Simulation ADMOS 2003", 2003, 29 pages on CD. [tex]

 25. N. Sczygiol, G. Szwarc,, "Modelling of elastoplastic thermal stresses in castings in semi-solid state with microstructure taken into consideration" "15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice-Wisła, June 3-6, 2003", 2003, 315-316, 10 pages on CD. [tex]

 26. N. Sczygiol, G. Szwarc, "Analiza numeryczna skłonności do pękania na gorąco odlewów o równoosiowej strukturze wewnętrznej" "IV Krajowa Konferencja "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim"", 2003, 787-792. [tex]

 27. P. Sevastsyanau, "Rozmyta optymalizacja wielokryterialna procesu obróbki cieplnej drutu zbrojeniowego po walcowaniu" "Materiały 10. Konferencji Informatyka w technologii metali", 2003, 19-24, Wisła-Jawornik, 12-15 stycznia. [tex]

 28. P. Sevastsyanau, W. Herka, "Rekurencyjna metoda wyszukiwania wąskich gardeł w systemach produkcyjnych" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana", 2003, (4), 3, 135 -147, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. [tex]

 29. P. Sevastsyanau, J. Łapeta, M. Lis, "Metodyka oceny jakości rozwiązań projektowych procesie produkcyjnym" "Środkowoeuropejska V Konferencja Naukowo-Techniczna Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice", 2003, 288-292, Częstochowa-Poraj, 16-17 września. [tex]

 30. P. Sevastsyanau, P. Róg, "A Probability Approach to Fuzzy and Crisp Intervals Ordering" "TASK Quarterly", 2003, 7, 142-158, Special Issue - Artifical and Computational Intelligence. [tex]

 31. P. Sevastsyanau, P. Róg, "Fuzzy modeling of manufacturing and logistic systems" "Mathematics and Computers in Simulation", 2003, 63, 569-585. [tex]

 32. P. Sevastsyanau, P. Róg, "Fuzzy Optimization Using Direct Crisp and Fuzzy Interval Comparison" "Advances in Soft Computing", 2003, 317-321, L. Rutkowski, J. Kacprzyk, Physica-Verlag. [tex]2002
 1. J. Bobulski, "Metoda rozpoznawania twarzy z wykorzystaniem pseudo-entropijnego kryterium" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2002, 2, 69-74. [tex]

 2. A. Bokota, R. Parkitny, N. Sczygiol, L. Sowa, "Modelowanie krzepnięcia odlewu w ujęciu numerycznym" "Polska Metalurgia w Latach 1998 - 2002", 2002, 177-183, 2, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT. [tex]

 3. W. Cholewa, S. Drobniak, W. Elsner, J. Piątkowski, H. Sobera, "Nowoczesny system diagnostyczny w elektrowni Kozienice" "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej", 2002, 51, 99-107. [tex]

 4. L. Kompanets, "Problemy biometrii w sensie ścisłym i szerokim: Przegląd analityczny i zdanie niekonformistyczne" "Proc. of the Intern. Conference IT.FORUM SECURE 2002", 2002, 7-16, 2, Wydawnictwo NASK. [tex]

 5. L. Kompanets, "Pseudo-Similarity of Information Objects" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2002, 2, 55-67. [tex]

 6. L. Kompanets, "Pseudo-Entropy Measure JeK of Similarity for Biometric Applications" "The IEEE AutoID02 Proceedings of the 3-rd Workshop on Automatic Idntification Advanced Technologies", 2002, 142-146. [tex]

 7. L. Kompanets, J. Bobulski, R. Wyrzykowski, "Pseudo-Entropy Similarity for Human Biometrics" "Proc. of the 7-th European Conference on Computer Vision ECCV'02 in Lecture Notes in Computer Science", 2002, 67-73, 2359, Springer-Verlag. [tex]

 8. L. Kompanets, M. Kubanek, "Specyfika wykorzystania ukrytych modeli Markowa przy rozpoznawaniu mowy polskiej" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2002, 3, 45-56. [tex]

 9. L. Kompanets, Sz. Rydzek, "Opracowanie Pseudoinformacyjnej Metody Biometrycznych Pomiarów Asymetrii Twarzy" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2002, 3, 57-64. [tex]

 10. L. Kompanets, T. Valchuk, "Biometrics Methods for Natural Intelligence Testing: S. Dellingers Geometrical Approach, and T. Valchuks one" "Proc. of the Intern. Conference IT.FORUM SECURE 2002", 2002, 87-95, 1, Wydawnictwo NASK. [tex]

 11. L. Kompanets, T. Valchuk, R. Wyrzykowski, Sz. Rydzek, A. Krzemiński, "Biometryczna metoda identyfikacji użytkownika oparta na informacjach o asymetrii twarzy i mimice" "Proc. of the Intern. Conference IT.FORUM SECURE 2002", 2002, 31-40, 2, Wydawnictwo NASK. [tex]

 12. L. Kompanets, R. Wyrzykowski, M. Kubanek, "Zintegrowana metoda identyfikacji / autentyfikacji użytkownika na bazie sygnałów mowy polskiej i ruchu warg" "Proc. of the Intern. Conference IT.FORUM SECURE 2002", 2002, 96-110, 1, Wydawnictwo NASK. [tex]

 13. R. Kuliński, "Sprawdzenie jakości technik kompresji wideo z wykorzystaniem kamkordera Canon MV300i i karty Matrox RT2000" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2002, 2, 75-82. [tex]

 14. R. Kuliński, L. Kompanets, "Doświadczenie potencjalnych możliwości ukrycia informacji w obrazach kolorowych" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2002, 3, 65-72. [tex]

 15. B. Makowski, "Final considerations of the developed method of quasi-inverse signal compression with real-time quality optimization, based on Lloyd-Max and Hadamard processing and the Fox procedure" "Computer science, Politechnika Częstochowska Press", 2002, 9-20. [tex]

 16. A. Nagórka, N. Sczygiol, G. Szwarc, "Coupling of thermal and mechanical phenomena by boundary conditions in numerical modelling of solidifying castings" "Lecture Notes in Computer Science", 2002, 711-718, 2328. [tex]

 17. R. Parkitny, N. Sczygiol, A. Nagórka,, "Numerical modelling of stress formation in solidifying and cooling castings" "Proc. Appl.", 2002, 191-192, 1. [tex]

 18. R. Parkitny, N. Sczygiol, G. Szwarc, "Application of the Hybrid Finite Element Formulation to Numerical Modelling of Hot Tearing of Castings" "Proceedings of ABDM-2002. International Symposium Anisotropic Behaviour of Damaged Materials", 2002, 1-23. [tex]

 19. R. Parkitny, N. Sczygiol, G. Szwarc, "Numerical Modelling of Solidification of Castings Made of Two-Component Alloys" "Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics", 2002, 1, 236-237. [tex]

 20. S. Pluta, J. Leszczyński, "The efficient generation of unstructured control volumes in 2D and 3D" "Proceedings of 4th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics PPAM 2001", 2002, 682-689, R. Wyrzykowski, J. Dongarra, M. Paprzycki, J. Waśniewski, LNCS, Springer-Verlag. [tex]

 21. S. Pluta, J. Leszczyński, R. Wyrzykowski, "Object Oriented Implementation of Modeling Multiphase Gas-Particle Flows Using DEM and MP - PIC Methods" "Proceedings of Parallel Numerics '02", 2002, 189-200, Josef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, University of Saltzburg, Austria. [tex]

 22. S. Pluta, J. Leszczyński, R. Wyrzykowski, "Implementacja obiektowa modelowania przepływów wielofazowych klasy gaz - materiał sypki metodami DEM i MP-PIC" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana", 2002, 2, 97-107. [tex]

 23. N. Sczygiol, "Modelowanie numeryczne struktury równoosiowej w stopach Al-Cu" "Acta Metall. Slovaca", 2002, 8, Spec. Issue 2, 198-203. [tex]

 24. N. Sczygiol, A . Nagórka, "Application of an averaging method of error estimation in adaptive finite element simulations of solidification" "Archives of Foundry", 2002, 2, 231-238. [tex]

 25. N. Sczygiol and A. Nagórka, "A posteriori error estimation and adaptivity for a finite element approximation of solidification" "Proceedings of the Fifth World Congress on Computational Mechanics (WCCM V)", 2002, H.A. Mang, F.G. Rammerstorfer, and J. Eberhardsteiner (Editors), http://wccm.tuwien.ac.at/. [tex]

 26. N.Sczygiol, E. Gawrońska, A. Grosser, "Symulacja numeryczna krzepnięcia kierowanego ochładzalnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi" "Archiwum Odlewnictwa", 2002, 2, 239-244. [tex]

 27. N. Sczygiol, A. Nagórka, G. Szwarc, "NuscaS - autorski program komputerowy do modelowania zjawisk termomechanicznych krzepnięcia" "Polska Metalurgia w Latach 1998 - 2002", 2002, 243-249, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT. [tex]

 28. N. Sczygiol, G. Szwarc, "Analiza numeryczna stanu naprężenia w obszarze stało-ciekłym odlewu" "Archiwum Odlewnictwa", 2002, 2, 4, 280-287. [tex]

 29. T. Valczuk, R. Wyrzykowski, L. Kompanets, "Mental Characteristics of Person as Basic Biometrics" "Proc. of the Workshop on Biometric Authentication ECCV02 in Lecture Notes in Computer Science", 2002, 78-90, 2359, Springer-Verlag. [tex]

 30. R. Wyrzykowski, A. Tomas, K. Karczewski, J. Zola, T. Kuczynski, "Budowa, administracja i użytkowanie klastra obliczeniowego Politechniki Częstochowskiej" "Mat. Konf. Pionier 2002", 2002, 273-280. [tex]

 31. J. Zola, L. Lacinski, R. Wyrzykowski, "An Object Oriented Library for Evolution Programs with Applications for Partitioning of Finite Element Meshes" "Proc. of IUTAM Symp. on Evolutionary Methods in Mechanics", 2002, 351-360, 117, Solid Mechanics and its Applications. [tex]

 32. J. Zola, R. Wyrzykowski, "EPL-Julia, the High-Performance Library for Evolutionary Computations" "Proc. of PPAM 2001", 2002, 633-639, LNCS 2328. [tex]2001
 1. J. Bobulski, "Porównanie efektywnności kryteriów progowania scen niejednorodnych" "Materiały V Konferencji, Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu TRANSCOMP", 2001. [tex]

 2. L. Kompanec, J. Bobulski, "Badanie podstawowych właściwości korelacyjnych, entropijnych i pseudoentropijnych kryteriów progowania scen niejednorodnych" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2001, 1, 9-16. [tex]

 3. R. Parkitny, N. Sczygiol, A. Nagórka, G. Szwarc, "Modelowanie numeryczne oddziaływan termomechanicznych odlewu i formy odlewniczej" "Materiały 8. Konferencji "Informatyka w Technologii Metali 'KomPlasTech'2001' ", Korbielów", 2001, 155-162. [tex]

 4. R. Parkitny, R. Wyrzykowski, N. Sczygiol, A. Nagórka, T. Olas, G. Szwarc, "Modelowanie numeryczne krzepniecia odlewów. sekwencyjne i równoległe symulacje komputerowe" "Informatyka w Technologii Materiałów", 2001, 1(2), 104-116. [tex]

 5. J. Piątkowski, S. Drobniak, "Forecasting the vibration condition of a turbo-generator with autoregressive models" "Proc. of the 4-th Internetional Conference Acousticak and Vibratory Surveillance Methods and Diagnostic Techniques", 2001, 695-705. [tex]

 6. S. Pluta, J. Leszczyński, R. Wyrzykowski, "Algorytm generowania prostokątnych siatek wykorzystywanych w metodzie objętości kontrolnych" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana", 2001, 1, 61-70. [tex]

 7. N. Sczygiol, " Object-oriented analysis of the numerical modelling of castings solidification" "Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences", 2001, 8, 79-98. [tex]

 8. N. Sczygiol, "Modelling of equiaxed microstructure formation in solidifying two-component alloys" "Lecture Notes in Computer Science", 2001, 1988, 702-709. [tex]

 9. N. Sczygiol, G. Szwarc, "Application of enthalpy formulation for numerical simulation of castings solidification" "Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences", 2001, 8, 99-120. [tex]

 10. N. Sczygiol, G. Szwarc, A. Nagórka, "Modelowanie numeryczne zjawisk termomechanicznych sprzezonych poprzez warunki brzegowe" "XL Sympozjon PTMTS Modelowanie w Mechanice", 2001, 223-224. [tex]

 11. N. Sczygiol, G. Szwarc, R. Wyrzykowski, "Numerical modelling of equiaxed structure formation during solidification of a two-component alloy" "Proceedings of ECCM-2001, 2nd European Conference on Computational Mechanics", 2001, 820-821. [tex]

 12. N. Sczygiol, R. Wyrzykowski, T. Olas, "Object-oriented approach to finite element modeling on clusters" "Lecture Notes in Computer Science", 2001, 1947, 250-257. [tex]

 13. N. Sczygiol, R. Wyrzykowski, T. Olas, "Równoległe modelowanie krzepnięcia w klastrach stacji roboczych." "Materiały 8. Konferencji "Informatyka w Technologii Metali 'KomPlasTech'2001' "", 2001, 19-26. [tex]

 14. T. Walczuk, L. Kompanec, "Hipotezy interpretujące i treść geometrycznego testu S. Dellinger do identyfikacji neuropsychologicznego typu osobowości oraz algorytmy i system obróbki danych testu dla zagadnień obsady kadrowej przedsiębiorstw" "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie", 2001, 1(13), 5-20. [tex]

 15. J. Zola, R. Wyrzykowski, L. Lacinski, "Application of Genetic Algorithm for FEM Mesh Partitioning" "Advances in Multi-Agent Systems", 2001, 161-171. [tex]2000
 1. L. Dymava, D. Sevastsyanau, P. Sevastsyanau, "Application of fuzzy sets theory methods for the evaluation of investment efficiency parameters" "Fuzzy economic review", 2000, (5), 1, 77 - 87. [tex]

 2. S. Pluta, J. Leszczyński, R. Wyrzykowski, "Algorytm generowania prostokątnych siatek wykorzystywanych w metodzie objętości kontrolnych" "Sympozjum Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki - SIMI", 2000. [tex]

 3. D. Rutkowska, K. Wiaderek, "Fuzzy classification of colour patterns" "Proceedings of Fifth Conference: Neural Networks and Soft Computing", 2000, 368-373, Zakopane,, June 6-10. [tex]

 4. N. Sczygiol, "Approaches do Enthalpy Approximation in Numerical Simulation of Two-component Alloy Solidification" "Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences", 2000, 7, 717-734. [tex]

 5. N. Sczygiol, "Modelowanie numeryczne zjawisk termomechanicznych w krzepnącym odlewie i formie odlewniczej", 2000, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, seria MONOGRAFIE, 71. [tex]

 6. N. Sczygiol, R. Parkitny, R. Wyrzykowski, G. Szwarc, "Komputerowa symulacja krzepnięcia ziaren równoosiowych - programowanie sekwencyjne i równoległe" "Materiały 7. Konferencji "Zastosowanie Komputerów w Zakładach Przetwórstwa Metali 'KomPlasTech'2000' "", 2000, 193-200. [tex]

 7. N. Sczygiol, R. Wyrzykowsk, T. Olas, "Wykorzystanie stacji sieci roboczych do numerycznego modelowania krzepnięcia" "Materiały 7. Konferencji "Zastosowanie Komputerów w Zakładach Przetwórstwa Metali 'KomPlasTech'2000' "", 2000, 15-22. [tex]

 8. P. Sevastsyanau, L. Dymava, E. Rzestkowa, "Metoda wielokryterialnej oceny jakości i jej realizacja w postaci oprogramowania" "Materiały konferencji międzynarodowej NITe", 2000, 50 - 54, (3), Mińsk, grudzień. [tex]

 9. T. Walczuk, L. Kompanets, "Eksperymentalne i matematyczne oszacowanie informacji dostarczanej menedżerowi przez test S. Dellinger na przykładzie testowania neuropsychologicznego typu osobowości studentów" "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie", 2000, 4(12), 33-42. [tex]

 10. K. Wiaderek, "Badanie funkcji przynależności w analizie obszarów barwnych" "Problemy Eksploatacji", 2000, 1, 207-219, ITE. [tex]

 11. R. Wyrzykowski, T. Olas, N. Sczygiol, "Parallel Finite Element Modeling on PC-Based Clusters with SMP Nodes" "Proceedings of SGI Users' Conference", 2000, 313-323. [tex]

 12. J. Zola, R. Wyrzykowski, "Application of Genetic Algorithm for Mesh Partitioning" "Proc. of ParNum 2000", 2000, 209-217. [tex]

 13. J. Zola, R. Wyrzykowski, "STL Based Library for Evolutionary Programs" "Proc. of The Year 2000 SGI Users' Conference", 2000, 468-473. [tex]

 14. J. Zola, R. Wyrzykowski, L. Lacinski, "Using Genetic Algorithms for Mesh Smoothing and Partitioning" "Proc. of 5th Conf. Neural Networks and Soft Computing", 2000, 663-668. [tex]1999
 1. A. Nagórka, "Numerical modelling of elastic-plastic states in solidifying castings" "Proceedings of the Third International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics PPAM 1999", 1999, 558-565. [tex]

 2. N. Sczygiol, "Model obiektowy wyznaczania stanów naprężenia w odlewach" "Materiały 6. Konferencji "Zastosowanie Komputerów w Zakładach Przetwórstwa Metali 'KomPlasTech'99' "", 1999, 31-38. [tex]

 3. N. Sczygiol, G. Szwarc, "Numerical Modelling of Stresses in Bodies with Grain Microstructure" "Proceedings of the Third International Conference on Parallel Processing & Applied Mathematics", 1999, 609-616. [tex]

 4. N. Sczygiol, R. Wyrzykowski, "Parallel Modeling of Solidification of Castings Using the Finite Element Method" "ECCM '99, European Conference on Computational Mechanics", 1999, 646-647, Pełna publikacja (18 stron) na dysku kompaktowym. [tex]

 5. N. Sczygiol, R. Wyrzykowski, T. Olas, "ParallelNuscaS: An Object-Oriented Software Package for Parallel FEM-Modeling" "Proceedings of the Third International Conference on Parallel Processing & Applied Mathematics", 1999, 499-507. [tex]

 6. N. Sczygiol, R. Wyrzykowski, T. Olas, J. Kenevski, "Parallel Finite Element Modeling of Solidification Processes" "Lecture Notes in Computer Science", 1999, 1557, 183-195. [tex]

 7. N. Sczygiol, R. Wyrzykowski, T. Olas, J. Silc, " Object-Oriented Software Package for Parallel Finite Element Modelling" "Proceedings of the International Workshop 'Parallel Numerics '99'", 1999, 175-186. [tex]

 8. K. Wiaderek, "Ulepszony algorytm wyliczania funkcji przynależności i określania barwy punktu" "Problemy Eksploatacji", 1999, 1, 129-136, ITE. [tex]

 9. K. Wiaderek, D. Rutkowska, "Rozpoznawanie obrazów barwnych z wykorzystaniem sieci neuronowej" "IX Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", 1999, 888-892, Warszawa, 2-4 grudzień. [tex]

 10. K. Wiaderek, J. Wojutyński, "Sposób fuzyfikacji określeń barw na diagramie CIE" "Problemy Eksploatacji", 1999, 1, 117-128, ITE. [tex]

 11. J. Wojutyński, K. Wiaderek, "Metody wyliczania funkcji przynależności i określania barwy punktu" "Problemy Eksploatacji", 1999, 1, 107-116, ITE. [tex]

 12. J. Zola, R. Wyrzykowski, J. Silc, "Genetic Algorithms as a Method for Finite Element Mesh Smooting" "Proc. of PPAM 99", 1999, 637-644. [tex]1998
 1. W. Elsner, J. Piątkowski, "Prognozowanie wartości cech sygnałów drganiowych w nadzorze turbogeneratorów" "Materiały IV Krajowej Konferencji diagnostyki Technicznej Urządzeń i Systemów DIAG'98", 1998, 117-124, 2, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej i Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie. [tex]

 2. W. Elsner, J. Piątkowski, "Forecasting in condition monitoring of turbogenerators" "Proc. of the 3-rd Internetional Conference Acousticak and Vibratory Surveillance Methods and Diagnostic Techniques", 1998, 663-668. [tex]

 3. N. Sczygiol, "Modelowanie numeryczne krzepnięcia odlewów z uwzględnieniem tworzącej się mikrostruktury ziarnowej" "Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji", 1998, 18, 275-285. [tex]

 4. N. Sczygiol, "Modelowanie numeryczne powstawania naprężeń w krzepnących odlewach" "Krzepnięcie Metali i Stopów", 1998, 38, 61-66. [tex]

 5. N. Sczygiol, G. Szwarc, T. Olas, "Analiza obiektowa modelowania numerycznego powstawania naprężeń w krzepnących odlewach" "Krzepnięcie Metali i Stopów", 1998, 38, 55-60. [tex]

 6. J. Wojutyński, K. Wiaderek, "Komputerowe diagnozowanie stopnia skorodowania na podstawie oceny barwy" "Materiały IV Krajowej Konferencji Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów Diag'98", 1998, 209-214, Szczecin-Międzyzdroje-Ystad, 14-18 wrzesień. [tex]1997
 1. R. Kaszyński, L. Kompanets, "Filtering with Quasi-Invertible Compression Based on Pseudo-Entropical Measure JeK" "Proc. of the 3-rd Intern. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems", 1997, 943-946. [tex]

 2. L. Kompanets, R. Kaszynski, "Filtering with Quasi-Invertible Compression" "Proc. of the 9-th Intern. Symp. on Theoretical Electrical Engineering - ISTET", 1997, 104-107. [tex]

 3. L. Kompanets, H. Piech, A. Pilarz,, "Non-Canonical Stochastic Models" "Proc. Intern. Workshop on Parallel Numerics '97", 1997, 243-254. [tex]

 4. L. Kompanets, H. Piech, A. Pilarz, "Pseudo-Entropy and Beyond" "Proc. of the 2-nd Intern. Conf. on Parallel Processing and Applied Mathematics - PPAM'97", 1997, 564-578. [tex]

 5. L. Kompanets, H. Piech, A. Pilarz, "Pseudo-Information and Complex Pseudo-Information Quality of Signal and Image Transformations" "Proc. of the 3-rd Intern. Conference on Telecommunication, Audio and Television Broadcasting - UkrTeleCom'97", 1997, 186-189. [tex]

 6. N. Sczygiol, "Numerical Modelling of Solidification of Castings" "Proceedings of the International Workshop "Parallel Numerics '97"", 1997, 256-262, R. Wyrzykowski i in. (Editors), PCz IMI. [tex]

 7. N. Sczygiol, G. Szwarc, T. Olas, A. Nagórka, "Analiza obiektowa krzepniecia modelowanego elementami skończonymi" "Krzepniecie Metali i Stopów", 1997, 30, 233-242. [tex]

 8. K. Wiaderek, "Zintegrowany kompilator JSM+W (Język Sterowania Mikroprocesorów ze Współbieżnością zadań)" "Problemy Eksploatacji", 1997, 1, 143-153, ITE. [tex]

 9. J. Wojutyński, K. Wiaderek, "Ocena działania korodującego produktów naftowych na metale za pomocą kamery CCD" "Materiały III Sympozjum Naukowego Techniki Przetwarzania Obrazu TPO'9", 1997, 305-311, Serock, 29-31 pazdziernik. [tex]

 10. J. Wojutyński, K. Wiaderek, "System doradczy do analizy sygnałów wibro-akustycznych" "Problemy Eksploatacji", 1997, 1, 49-53, ITE. [tex]

 11. R. Wyrzykowski, L. Kompanets, A. Pilarz, "Development of noncanonical models for intellectual technics of stochastic signal generating" "Proc. of the 3-rd, Int. Conf. on Telecommunication, Audio, and Television Broadcasting - UkrTeleConf'97", 1997, 156-159.. [tex]1996
 1. L. Kompanets, "Introduction to the Pseudo-Entropical Quantitive Theory of Information Transformation and/or Technologies" "Proc. of the 3rd Intern. Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics: MMAR'96, Miedzyzdroje", 1996, 665-670, 2. [tex]

 2. L. Kompanets, "Introduction to the Pseudo-Entropical Quantitative Theory of Information Transformation and/or Technologies" "Proc. of the 3 rd Intern. Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR'96", 1996, 665-670. [tex]

 3. J. Piątkowski, W. Elsner, "Metoda nadzoru parametrów drganiowych w warunkach zmiennej prędkości obrotowej" "Materiały I Kongresu Diagnostyki Technicznej KDT '96", 1996, 133-138. [tex]

 4. J. Piątkowski, W. Elsner, "Metoda nadążnego i synchronicznego próbkowania sygnałów rejestrowanych w warunkach niestacjonarnych stanów pracy turbozespołów energetycznych" "Materiały XXVIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM'96", 1996, 159-166. [tex]

 5. N. Sczygiol, G. Szwarc, A. Nagórka, "Object-oriented software system for simulation of heat transfer problems" "Advanced Computational Methods in Heat Transfer IV. Fourth International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer, "Heat Transfer 96"", 1996, 517-525, L.C. Wrobel, G. Comini, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (Editors). [tex]1995
 1. L. Kompanets, "Computer Criterion JeK for Quantitative Estimating of Information Transformations. Intellectualization of Information Processing Systems" "The Institute of Mathematics of National Ukrainian Academy of Sciences Press", 1995, 1, 101-106. [tex]

 2. N. Sczygiol. G. Szwarc, "Application of Object-Oriented Finite Element Programming for Castings Solidification Problems" "Krzepnięcie Metali i Stopów", 1995, 23, 55-60. [tex]

 3. N. Sczygiol, G. Szwarc, "Zastosowanie techniki obiektowej do modelowania zagadnień przepływu ciepła metodą elementów skończonych" "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", 1995, 121, 273-279. [tex]

 4. K. Wiaderek, F. Jagieło, "Zintegrowany system programowania mikroprocesorowych sterowników binarnych" "Problemy Eksploatacji", 1995, 4, 43-54, ITE. [tex]


 
 
 
Last modification: 26.06.2012     Webadmin