Seminaria Zakładu Informatyki Stosowanej i Inżynierii Oprogramowania


Data

Prowadzący

Temat

Zakład

03.12.2012
10:15, A14
mgr inż. Robert Perliński
Rozwiązywanie gier z wykorzystaniem drzew gry plansz częściowych - wyniki eksperymentalne ZISiIO
26.11.2012
10:15, A14
mgr inż. Maria Zych
Modelowanie struktur anatomicznych człowieka ZISiIO
19.11.2012
10:15, A14
dr inż. Robert Dyja
Numeryczne modelowanie powstawania jam skurczowych w odlewach ZISiIO
05.11.2012
10:15, A14
mgr inż. Sabina Szymoniak
Weryfikacja modelowa za pomocą PRISM ZISiIO
29.10.2012
10:15, A14
mgr Paweł Dudek
Charakterystyka i kodowanie szyfru Grain ZISiIO
22.10.2012
10:15, A14
mgr Paweł Dudek
Charakterystyka i kodowanie szyfru Grain 128 ZISiIO
08.10.2012
10:15, A14
dr inż. Olga Siedlecka-Lamch, dr Mirosław Kurkowski
A New Effective Approach for Modelling and Verification of Security Protocols ZISIO
18.06.2012
10:15, A14
mgr Paweł Dudek
Metody badania własności szyfrów symetrycznych metodą SAT ZISiIO
04.06.2012
10:15, A14
dr inż. Olga Siedlecka-Lamch, dr Mirosław Kurkowski
Binary decision diagrams for security protocols ZISIO
28.05.2012
10:15, A14
mgr Paweł Dudek
Metody i algorytmy badania własności szyfrów symetrycznych metodą SAT ZISiIO
21.05.2012
10:15, A14
Krzysztof Nieszporek, Karol Kempa
Omówienie publicznego zestawu metod mobilnego systemu informacji turystycznej Studenci WIMiI, III rok informatyki
23.04.2012
10:15, A14
mgr inż. Anna Wawszczak
Programowanie zwinne na przykładzie metodyki Scrum, czyli jak w dzisiejszych czasach tworzy się oprogramowanie ZISIO
16.04.2012
10:15, A14
dr Artur Jakubski
Wybrane zastosowania liczb pierwszych ZISIO
26.03.2012
10:15, A14
dr inż. Robert Dyja
Format JPEG a steganografia ZISIO
12.03.2012
10:15, A14
mgr inż. Grzegorz Michalski
Badania własności architektur wielordzeniowych w wybranych symulacjach inżynierskich ZISIO
05.03.2012
10:15, A14
dr inż. Olga Siedlecka-Lamch
Eksploracja danych ZISIO
27.02.2012
10:15, A14
mgr inż. Robert Perliński
Definicja i wykorzystanie planszy częściowej i stanów brzegowych w grze Go i Atari-Go ZISIO
23.01.2012
10:15, A14
mgr inż. Zygmunt Ptak
Implementacja metody gradientów sprzężonych dla klastrów wielordzeniowych i wieloprocesorowych z wykorzystaniem jednostronnych operacji komunikacji standardu MPI-2, część 2 ZISIO
16.01.2012
10:15, A14
dr inż. Ireneusz Szcześniak
Time Slot Routing ZTPSKiSR
19.12.2011
10:15, A14
dr inż. Olga Wodo
Modelowanie rozwoju morfologii w organicznych nanowarstwach ZISIO ale gość :)
12.12.2011
10:15, A14
mgr inż. Zygmunt Ptak
Implementacja metody gradientów sprzężonych dla klastrów wielordzeniowych i wieloprocesorowych z wykorzystaniem jednostronnych operacji komunikacji standardu MPI-2 ZISIO
05.12.2011
10:15, A14
dr Mirosław Kurkowski
Weryfikacja własności protokołów kryptograficznych metodą indukcji odwrotnej ZISIO
28.11.2011
10:15, A14
mgr Paweł Dudek
Kodowanie boolowskie szyfru KASUMI ZISiIO
07.11.2011
10:15, A14
mgr inż. Adrian Sadowski
Dedykowana architektura oparta o układy programowalne FPGA wykorzystywana do badania problemu spełnialności ZISiIO
13.06.2011
10:15, A14
mgr inż. Grzegorz Michalski
Oddziaływanie właściwości procesorów graficznych na realizowane obliczenia ZISiIO
06.06.2011
10:15, A14
dr inż. Andrzej Grosser
Krótkie wprowadznie do C++0x ZISiIO
30.05.2011
10:15, A14
dr inż. Elżbieta Gawrońska
Zastosowanie ilorazu Rayleigha do analizy stabilności numerycznej rozwiązania równania krzepnięcia ZISIO
23.05.2011
10:15, A14
dr inż. Juliusz Mikoda
Metoda poprawy efektywności oprogramowania wykorzystywanego do symulacji procesu krzepnięcia ZISIO
16.05.2011
10:15, A14
mgr inż. Robert Perliński
Wykorzystanie idei drzew gry plansz częściowych w algorytmie minimax ZISIO
12.05.2011
12:00, A14
mgr inż. Anna Wawszczak
Kompozycja usług sieciowych z wykorzystaniem języka BPEL ZISIO
11.04.2011
10:15, A14
mgr Paweł Dudek
Przekształcanie formuł logicznych do koniunkcyjnej postaci normalnej ZISIO
04.04.2011
10:15, A14
dr inż. Robert Dyja
Zjawisko skurczu odlewniczego w symulacjach krzepnięcia metali ZISIO
28.03.2011
10:15, A14
mgr inż. Adrian Sadowski
Rekonfigurowalne serwery FPGA ZISiIO
21.03.2011
10:15, A14
dr Mirosław Kurkowski
O kryptoanalizie bardziej logicznej niż inne ZISIO
14.03.2011
10:15, A14
dr Artur Jakubski
Obraz, który jest czymś więcej niż tylko obrazem ZISIO
07.03.2011
10:15, A14
dr inż. Olga Siedlecka-Lamch
A Bisimulation Relation for Selected Types of Probabilistic and Quantum Automata ZISIO
24.01.2011
10:15, A14
mgr Piotr Kamiński
Zastosowanie steganografii w ukrywaniu poufnych informacji gość
SecondEnglishDepartmental Research Seminar (January 2011)ZISIO
10.01.2011
9:00, A14
dr inż. Robert DyjaSolidification model of tricomponent alloysZISIO
10.01.2011
9:20, A14
mgr inż. Robert PerlińskiPartial board game treeZISIO
10.01.2011
9:40, A14
mgr inż. Grzegorz MichalskiA multi/many core architecture - overviewZISIO
10.01.2011
10:00, A14
dr inż. Olga Siedlecka-LamchLet's BisimulateZISIO
10.01.2011
9:00, A14
dr inż. Andrzej GrosserA brief introduction to parsing expression grammarsZISIO
10.01.2011
12:00, A14
mgr inż. Anna WawszczakService oriented framework for development of complex engineering softwareZISIO
10.01.2011
12:20, A14
dr inż. Artur JakubskiMulti-party computationsZISIO
-----------------------------
28.02.2011
10:00, A14
dr inż. Juliusz MikodaThe method of solving equations system acceleration in case on shape and/or boundary condition changesZISIO
28.02.2011
10:20, A14
dr inż. Mirosław KurkowskiOn Some Time Properties of Untimed Propositional ImplicationZISIO
28.02.2011
10:40, A14
mgr Paweł DudekBoolean encoding of some crypto-protocols structuresZISIO
28.02.2011
11:00, A14
mgr inż. Adrian SadowskiTesting satisfiability and tautology of logical formulas - FPGAZISIO
28.02.2011
11:20, A14
dr inż. Elżbieta GawrońskaStability of the mixed time partitioning methods in relation to the size of time stepZISIO
===========================================================
13.12.2010
10:15, 148
dr inż. Robert Dyja
Model krzepnięcia stopów trójskładnikowych ZISIO
06.12.2010
10:15, A14
mgr Paweł Dudek
Ograniczona weryfikacja modelowa dla protokołów kryptograficznych ZISIO
22.11.2010
10:15, A14
mgr inż. Robert Perliński
Metody rozwiązywania gier kombinatorycznych wykorzystujące ideę plansz częściowych ZISIO
18.11.2010
12:00, A14
mgr inż. Marcin Woźniak
Model systemu eksperckiego dla aktywnej kontroli charakterystyk dynamicznych w oparciu o sztuczną sieć neuronową gość,
Politechnika
Śląska
15.11.2010
10:15, A14
dr inż. Juliusz Mikoda
Metoda przyspieszenia procesu rozwiązywania układu równań w sytuacji zmiany kształtu i/lub warunków brzegowych ZISiIO
08.11.2010
10:15, A14
dr Mirosław Kurkowski
O czasowych własnościach bezczasowej implikacji ZISiIO
25.10.2010
10:15, A14
mgr inż. Adrian Sadowski
Przykłady zastosowania układów programowalnych przy wykorzystaniu karty Spartan 3AN - część druga ZISiIO
18.10.2010
10:15, A14
mgr inż. Adrian Sadowski
Przykłady zastosowania układów programowalnych przy wykorzystaniu karty Spartan 3AN - część pierwsza ZISiIO
10.05.2010
12:00, A14
---
Dyskusja na temat pisania publikacji ZISiIO
27.04.2010
12:00, A14
mgr inż. Adrian Sadowski Zastosowanie procesorów wielordzeniowych w komputerach ogólnego przeznaczenia ZISiIO
14.04.2010
12:00, A14
mgr inż. Tomasz Bartczak Metody poprawy efektywności komunikacji międzywęzłowej w architekturach warstwowych z ruchem multimedialnym

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
gość
14.04.2010
12:00, A14
mgr inż. Mariusz Nycz Wyrównywanie obciążeń komórek sieci bezprzewodowej na bazie przemieszczenia dyfuzyjnego

Politechnika Rzeszowska
gość
12.04.2010
9:30, A14
dr inż. Robert Dyja Maxima - program wspomagający obliczenia symboliczne ZISiIO
29.03.2010
9:30, A14
mgr Paweł Dudek O pewnych językach specyfikacji protokołów kryptograficznych ZISiIO
22.03.2010
9:30, A14
dr Elżbieta Gawrońska Metody rozwiązywania układów równań liniowych cz. 2 ZISiIO
15.03.2010
9:30, A14
Natalia Ginalska Migracja z Oracle Forms na Oracle ADF i J2EE .
22.02.2010
9:30, A14
dr Artur Jakubski, mgr inż. Robert Perliński Przegląd ogólnych algorytmów podnoszenia do potęgi ZISiIO
16.01.2010
9:30, A14
dr Mirosław Kurkowski O pewnym systemie weryfikacji protokołów kryptograficznych ZISiIO
14.12.2009
9:30, A14
mgr inż. Grzegorz Michalski Budowa globalnej macierzy sztywności z zastosowaniem procesorów wielordzeniowych ZISiIO
14.12.2009
9:30, A14
mgr inż. Anna Wawszczak Internetowy generator siatek elementów skończonych dla obszarów 2D i 3D ZISiIO
7.12.2009
9:30, A14
dr Elżbieta Gawrońska Metody rozwiązywania układów równań liniowych ZISiIO
23.11.2009
9:30, A14
mgr inż. Marcin Woźniak Równoległa implementacja metody sprzężonych gradientów na układach graficznych z wykorzystaniem środowiska NVIDIA CUDA ZISiIO
16.11.2009
9:30, A14
mgr inż. Jakub Kościelny Badanie wpływu niestandardowych matryc kwantyzacji na efektywność kompresji i wizualną jakość obrazu IEiI
9.11.2009
9:30, A14
mgr inż. Adrian Sadowski Układy programowalne w obliczeniach inżynierskich ZISiIO
26.10.2009
9:30, A14
mgr inż. Robert Perliński Rozwiązywanie dwuosobowych gier o zerowej sumie z pełną informacją. ZISiIO
19.10.2009
9:30, A14
mgr Paweł Dudek Formalne metody specyfikacji i weryfikacji protokołów kryptograficznych ZISiIO
12.10.2009
9:30
mgr Przemysław Kromołowski System operacyjny zarządzający robotem wieloprocesorowym ZISiIO
21.06.2009
Bukowina Tatrzanska
mgr inż. Robert Leśniak Menadżery pamięci w zastosowaniach inżynierskich ZISiIO
25.05.2009
10:00, 83
mgr inż. Grzegorz Michalski Zastosowanie procesorów graficznych w obliczeniach inżynierskich. ZISiIO
04.05.2009
10:00, 83
dr inż. Olga Siedlecka Zaawansowane systemy baz danych. ZISiIO
20.04.2009
10:00, 83
mgr inż. Marcin Kubiak Modelowanie numeryczne zjawisk cieplnych z uwzględnieniem ruchów konwekcyjnych w strefie przetopienia ZMT
16.03.2009
10:00, 83
mgr inż. Robert Perliński Przegląd metod przycinania drzew gry. ZISiIO
9.03.2009
10:00,83
mgr inż. Robert Dyja Globalna analiza wrażliwoćci numerycznego modelu krzepnięcia metali. ZISiIO
2.02.2009
11:00,83
dr Artur Jakubski Metody faktoryzacji liczb naturalnych. ZISiIO
26.01.2009
10:00,83
mgr inż. Adrian Sadowski Zarządzanie zasobami - przykłady implementacji wzorców projektowych. ZISiIO
15.12.2008
10:00, 83
mgr inż. Robert Leśniak Zastosowanie adaptacji siatki elementów skończonych do numerycznego modelowania przewodzenia ciepła. ZISiIO
8.12.2008
10:00,83
dr Artur Jakubski Kryptograficzne protokoły dzielenia sekretów. ZISiIO
1.12.2008
10:00, 83
dr Mirosław Kurkowski Automatowa weryfikacja własności czasowych protokołów kryptograficznych.

Instytut Matematyki i Informatyki, Akademia Jana Długosza w Częstochowie.

gość

24.11.2008
10:00,83
dr Artur Jakubski Logarytm dyskretny - wybrane jego zastosowania. ZISiIO
17.11.2008
10:00, 83
mgr inż. Olga Wodo Modelowanie krzepnięcia stopów podeutektycznych. ZISiIO
27.10.2008
10:00,83
dr inż. Jarosław Żola Biologia Systemów i Przetwarzanie Równoległe: Budowanie Genowych Sieci Regulatorowych.

Iowa State University.
gość
20.10.2008
10:00,83
dr Artur Jakubski Złożoność obliczeniowa jako funkcja ilości operacji na bitach. ZISiIO
13.10.2008
11:30,83
mgr inż. Robert Leśniak, mgr inż. Grzegorz Michalski Złożoność obliczeniowa w analizie wydajności algorytmów. ZISiIO
6.10.2008
10:00,83
dr Artur Jakubski Kryptografia przed wynalezieniem komputera. ZISiIO
16.09.2008
12:30,83
mgr inż. Olga Siedlecka Metody minimalizacji automatów kwantowych. ZISiIO
26.05.2008
10:00,83
mgr inż. Adrian Sadowski Zarządzanie zasobami - wzorce projektowe, zasady. ZISiIO
5.05.2008
10:00, 83
mgr inż. Olga Wodo Algorytm wyznaczania rozkładu eutektyki między ziarnami oraz wewnątrz ziaren. ZISiIO
28.04.2008
9:00,83
dr Artur Jakubski Algorytm Rivesta-Shamira i Adlemana jako przykład kryptografii z kluczem publicznym. ZISiIO
21.04.2008
9:00, 83
mgr inż. Robert Perliński Metody przycinania drzew w teorii gier na przykładzie gry atari-go. ZISiIO
14.04.2008
9:00,83
mgr inż. Olga Siedlecka Minimalizacja jednokierunkowego skończonego automatu kwantowego. ZISiIO
7.04.2008
9:00, 83
mgr inż. Grzegorz Michalski Zastosowanie GPU w obliczeniach numerycznych. ZISiIO
28.01.2008
11:00,83
mgr inż. Marcin Pawlik Ocena wydajności programów równoległych.

Politechnika Wrocławska.
gość
17.12.2007
9:00,83
mgr inż. Adrian Sadowski Zarządzanie zasobami - wzorce projektowe. ZISiIO
10.12.2007
9:00,83
dr Artur Jakubski Całkowicie zdecentralizowane generowanie liczb pierwszych. ZISiIO
3.12.2007
9:00,83
mgr inż. Robert Dyja Analiza wrażliwości w zagadnieniach termomechanicznych. ZISiIO
26.11.2007
12:30, 83
mgr inż. Olga Wodo Modelowanie wzrostu ziaren równoosiowych dendrytycznych z wykorzystaniem analitycznego opisu kształtu. ZISiIO
12.11.2007
12:30, 83
mgr inż. Grzegorz Michalski Wykorzystanie warstwy pośredniej w zagadnieniach przenośności oprogramowania. ZISiIO
6.11.2007
9:00, 83
mgr inż. Andrzej Grosser Język specyfikacji dziedzinowej w zastosowaniu do generowania kodu metody elementu skończonego. ZISiIO
29.10.2007
8:45, 83
mgr inż. Robert Perliński Gra Go - analiza stategiczna. ZISiIO
22.10.2007
9:00, 83
mgr inż. Robert Leśniak Alokatory pamięci - metoda zwiększania wydajności aplikacji. ZISiIO
18.06.2007
9:00, 83
mgr inż. Szymon Rydzek Metoda automatycznej autentykacji osób oparta na pomiarze charakterystyk asymetrii oczu i/lub ust. ZTMiB
11.06.2007
9:00,83
mgr inż. Robert Dyja Analiza wrażliwości z wykorzystaniem rozkładu wariancji wyniku. ZISiIO
4.06.2007
9:00,83
mgr inż. Olga Siedlecka Automaty probabilistyczne i języki przez nie akceptowane. ZISiIO
31.05.2007
13:00,83
mgr inż. Elwira Mateja-Losa Modelowanie procesów środowiska naturalnego metodą Dynamiki Systemowej.

Politechnika Śląska w Gliwicach.
gość
28.05.2007
9:00,83
mgr inż. Juliusz Mikoda Metoda postępującego frontu i tetrahedryzacja Delaunaya. ZISiIO
7.05.2007
9:00,148
mgr inż. Grzegorz Michalski Zastosowanie warstwy pośredniej jako narzędzia zapewniającego przenośność oprogramowania. ZISiIO
23.01.2007
14:00,95
mgr inż. Olga Wodo Model narastania fazy stałej uwzględniający nowy opis kształtu ziarna równoosiowego dendrytycznego. ZISiIO
9.01.2007
14:00,95
mgr inż. Robert Dyja Analiza wrażliwości z wykorzystaniem metody Morrisa II. ZISiIO
4.01.2007
13:00,95
mgr inż. Juliusz Mikoda Wykrywanie różnic w siatce elementów skończonych po zmianie kształtu obszaru. ZISiIO
12.12.2006
14:00,95
mgr inż. Grzegorz Michalski Analiza bibliotek GUI dla potrzeb implementacji aplikacji bazodanowych. ZISiIO
7.12.2006
13:30,95
mgr inż. Andrzej Grosser Finele - język specyfikacji dziedzinowej dla metody elementu skończonego. ZISiIO
21.11.2006
14:00,95
mgr inż. Robert Dyja Analiza wrażliwości z wykorzystaniem metody Morrisa I. ZISiIO
14.11.2006
14:00,95
mgr inż. Robert Leśniak Modelowanie wieloskalowe - przegląd. ZISiIO
17.10.2006
14:00,95
mgr inż. Olga Siedlecka Metody minimalizacji automatów kwantowych. ZISiIO
09.06.2006
11:30, 148
mgr inż. Konrad Grzanek Wyszukiwanie wystąpień wzorców projektowych w oprogramowaniu.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
gość
19.05.2006
10:10, 148
mgr inż. Olga Siedlecka Klasyczne i kwantowe podejście do teorii automatów i języków formalnych. ZISiIO
16.05.2006
13:05, 148
mgr inż. Olga Wodo Modelowanie krzepnięcia stopów podeutektycznych. ZISiIO
12.05.2006
10:10, 148
mgr inż. Marcin Krupski Nowa metoda interpolacji wykorzystująca krzywe fraktalne i jej zastosowanie w grafice komputerowej.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
gość
21.04.2006
10:10, 148
mgr inż. Łukasz Łaciński Modelowanie i analiza przepływu ciepła w dwufazowych laminatach z gradacją własności. ZTPSKiSR
07.04.2006
10:10, 148
mgr inż. Juliusz Mikoda Niestrukturalny generator przestrzennych siatek elementów skończonych oparty na metodzie postępującego frontu. ZISiIO
28.03.2006
13:00, 148
mgr inż. Arkadiusz Szarek Analiza naprężeń i odkształceń kości udowej po implementacji endoprotezy stawu biodrowego.

Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii.
gość
24.03.2006
10:10, 148
prof. Bogdan Posiadała Algorytm podziału dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną.

Przewodniczący Senackiej Komisji Mienia i Finansów.
gość
17.03.2006
10:10, 148
dr inż. Jarosław Żola Serwer do równoległego dopasowania wielu sekwencji - podsumowanie. ZTPSKiSR
23.01.2006
12:15, A14
mgr inż. Krzysztof Rządca Gry w Gridach.

Lab. ID-IMAG (Grenoble, Francja), PJWSTK (Warszawa)
gość
12.12.2005
12:10, 148
dr Lucjan Stapp Test Driven Development - poprawa jakości modułów niedużym kosztem. gość
05.12.2005
12:10, 148
dr inż. Tomasz Olas Środowisko CLUSTERIX jako platforma do uruchamiania aplikacji numerycznych. ZTPSKiSR
28.11.2005
12:10, 148
Łukasz Czerwiński Wykorzystanie metaprogramowania do obsługi argumentów wiersza poleceń. student
21.11.2005
12:10, 148
mgr inż. Robert Dyja Metody analizy wrażliwości równań różniczkowych. ZISiIO
14.11.2005
12:10, 148
mgr inż. Sławomir Kubacki Obliczenia równoległe w zastosowaniu metod spektralnych do analizy równań Naviera-Stokesa.

Instytut Maszyn Cieplnych.
gość
07.11.2005
12:10, 148
Miłosz Kubański System Zarządzania Podmiotem Nauczania (SZPoN) - analiza, opracowanie i wdrożenie projektu w oparciu o wzorzec projektowy MVC, cz. II. student
24.10.2005
12:10, 148
Przemysław Sowa Kontrolowanie i planowanie równoległych operacji wejścia/wyjścia w wieloaplikacyjnych środowiskach klastrowych. student
17.10.2005
12:10, 148
Miłosz Kubański System Zarządzania Podmiotem Nauczania (SZPoN) - analiza, opracowanie i wdrożenie projektu w oparciu o wzorzec projektowy MVC, cz. I. student
13.10.2005
13:30, A14
mgr Elżbieta Gawrońska Analiza stabilności numerycznej całkowania równań krzepnięcia metodami mieszanego podziału czasu. ZISiIO
29.06.2005
12:15, A14
mgr inż. Andrzej Paszkiewicz Wielokryterialne projektowanie systemów rozproszonych w warunkach nieokreśloności.

Politechnika Rzeszowska.
gość
10.06.2005
11:00, A14
mgr Grzegorz Kusztelak Zagadnienia egzystencjonalne w teorii algorytmów ewolycyjnych.

Politechnika Łódzka.
gość
10.06.2005
10:15, A14
mgr inż. Jarosław Koszuk Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w problemach bezpieczeństwa systemów komputerowych.

Politechnika Łódzka.
gość
20.05.2005
10:15, 82a
mgr inż. Olga Siedlecka Hurtownie danych. ZISiIO
29.04.2005
10:15, 82a
mgr Wanda Kik Nowe perspektywy w systemach bazodanowych. ZSIiIE
15.04.2005
10:15, 82a
dr inż. Jan Kwiatkowski Ocena wydajności systemów równoległych.

Politechnika Wrocławska.
gość
12.04.2005
08:30, A14
mgr inż. Sebastian Pluta Metody organizacji procesów obliczeniowych i tworzenia oprogramowania do modelowania zjawisk fizycznych na przykładzie zagadnienia przepływów dwufazowych. ZTPSKiSR
01.04.2005
10:15, 82a
mgr inż. Mariusz Kubanek Metoda rozpoznawania audio-wideo mowy polskiej w oparciu o ukryte modele Markowa. ZTMiB
18.03.2005
08:30, A14
mgr inż. Paweł Dymora Wykorzystanie dualizmów topologicznych do poprawy dostępności systemów przetwarzania.

Zakład Systemów Rozproszonych, Politechnika Rzeszowska.
gość
11.03.2005
10:15, 82a
Robert Leśniak Metody triangulacji stosowane w generowaniu siatek elementów skończonych, cz. II. student
04.03.2005
12:05, A13
Robert Leśniak Metody triangulacji stosowane w generowaniu siatek elementów skończonych, cz. I. student
28.01.2005
10:15, A14
mgr inż. Paweł Matuszyk Obiektowa realizacja równoległych algorytmów dla wybranych procesów przeróbki plastycznej w środowisku klastra z dzieloną pamięcią.

Zakład Komputerowego Modelowania Procesów Metalurgicznych, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie.
gość
14.01.2005
10:15, A9
mgr Bogusław Makowski Metoda stratnej kompresji sygnałów niemedialnych z optymalizacją wskaźników jakości. ZTMiB
7.01.2005
10:15, A9
mgr inż. Jarosław Żola Równoległe uliniowienie wielu sekwencji oparte na rozproszonej pamięci podręcznej. ZTPSKiSR
20.12.2004
9:15, A9
mgr inż. Szymon Rydzek Automatyczna lokalizacja twarzy i oczu na kolorowym zdjęciu z niejednorodnym tłem. ZTMiB
10.12.2004
10:15, A9
dr Mirosław Kurkowski Weryfikacja poprawności kryptograficznych protokołów uwierzytelniania metodą indukcji odwrotnej.

Instytut Matematyki i Informatyki, Akademia Jana Długosza w Częstochowie.

gość

3.12.2004
10:15, A9
mgr inż. Mariusz Kubanek Analiza sygnału audio-mowy w procesie tworzenia wektorów obserwacji. ZTMiB
26.11.2004
10:15, A9
Aneta Florczyk Przesyłanie strumienia danych w czasie rzeczywistym. student
15.11.2004
9:15, 10b
dr inż. Grzegorz Szwarc Odwzorowanie sposobu wzrostu dendrytów ziaren równoosiowych w obliczeniach skłonności do pękania na gorąco odlewów kształtowych. ZISiIO
29.10.2004
10:15, A9
dr inż. Arkadiusz Nagórka Biblioteka NSC. Klasy i funkcje ogólnego przeznaczenia ułatwiające implementację MES w C++. ZISiIO
22.10.2004
10:15, A9
Przemysław Grabowski Opracowanie i realizacja projektu aplikacji "HybridMES". student
8.10.2004
10:00, A9
mgr inż. Robert Dyja Numeryczne rozwiązanie nieliniowego równania przewodzenia ciepła. ZISiIO
15.07.2004
9:00, A13
Aneta Florczyk INPG. Studia i życie codzienne. student
6.07.2004
10:30, A4
mgr inż. Olga Siedlecka Wprowadzenie do teorii komputerów kwantowych. ZISiIO
25.06.2004
10:30, A10
mgr inż. Jarosław Żola Równoległa realizacja uliniowienia wielu sekwencji z równoczesną budową drzewa filogenetycznego. ZTPSKiSR
15.06.2004
10:30, A10
mgr inż. Piotr Kopta Komputerowy system obliczeń symbolicznych. ZISiIO
4.06.2004
10:30, A10
mgr inż. Olga Wodo Modelowanie wzrostu struktury równoosiowej z wykorzystaniem automatu komórkowego. ZISiIO
25.05.2004
10:00, A14
mgr inż. Mirosław Mazurek Metody i środki poprawy parametrów komunikacji w systemach i sieciach komputerowych.

Zakład Systemów Rozproszonych, Politechnika Rzeszowska.
gość
21.05.2004
10:30, A10
mgr inż. Juliusz Mikoda Algorytmy tworzenia obrazu 3D na podstawie obrazów 2D. Algorytm Marching Cubes, cz. II. ZISiIO
18.05.2004
10:15, A13
prof. Jerzy Waśniewski Wysokowydajne obliczenia numeryczne.

Department of Informatics and Mathematical Modelling, Technical University of Denmark.
gość
17.05.2004
13:15, A14
prof. Jerzy Waśniewski Basic Numerical Linear Algebra Algorithms BLAS, LINPACK, EISPACK, LAPACK, ScaLAPACK.

Department of Informatics and Mathematical Modelling, Technical University of Denmark.

gość

7.05.2004
10:30, A10
dr inż. Artur Tyliszczak Metodyka rozwiązywania równań Naviera-Stokesa dla zagadnień dwuwymiarowych. gość
30.04.2004
10:30, A10
mgr inż. Tomasz Olas Odwzorowanie obliczeń w metodzie elementów skończonych na architektury systemów równoległych i rozproszonych. ZTPSKiSR
29.04.2004
12:00, A14
dr inż. Krzysztof Banaś Zastosowanie adaptacyjnej metody elementów skończonych do obliczeń wielkiej skali.

Politechnika Krakowska.
gość
23.04.2004
12:00, A10
mgr inż. Janusz Bobulski Metoda identyfikacji użytkownika w oparciu o ukryte modele Markowa. ZTMiB
16.04.2004
10:30, A10
Tomasz Wyderka Autonarzędzia. student
2.04.2004
11:00, A10
dr inż. Arkadiusz Nagórka Residualne oszacowania błędu rozwiązania w MES. ZISiIO
19.03.2004
10:30, A10
mgr inż. Jarosław Żola Systemy cache - metoda zwiększania efektywności obliczeń. ZTPSKiSR
12.03.04
11:00, A10
mgr inż. Robert Dyja Technika uśredniania objętościowego równań różniczkowch termomechaniki. ZISiIO
16.02.04
10:00, A10
Marcin Brenda Monitorowanie zasobów sieci i systemów komputerowych.

Uniwersytet Techniczny w Stuttgartcie.
gość
06.02.04
9:30, A10
mgr inż. Andrzej Grosser Metoda elementu skończonego w modelowaniu przepływów cieczy, cz. II. ZISiIO
19.01.04
13:30, A14
mgr inż. Andrzej Grosser Metoda elementu skończonego w modelowaniu przepływów cieczy, cz. I. ZISiIO
9.01.2004
14:00, A10
mgr inż. Janusz Bobulski Metoda identyfikacji twarzy - FAMAR. ZTMiB
15.12.2003
9:30, A14
mgr inż. Olga Wodo Modelowanie struktury dendrytycznej metodą pola fazowego. ZISiIO
12.12.2003
14:15, A10
mgr inż. Paweł Róg Opracowanie metod porównywania przedziałów rozmytych i ich zastosowania w zagadnieniach podejmowania decyzji. ZSIiIE
12.12.2003
14:00, A10
prof. Paweł Sewastianow Zbiory rozmyte, hiperrozmyte i inne w 10 min. ZSIiIE
8.12.2003
10:15, A14
mgr Elżbieta Gawrońska Analiza stabilności numerycznej całkowania równań krzepnięcia metodami mieszanego podziału czasu. ZISiIO
5.12.2003
14:00, A10
mgr inż. Paweł Figat Metoda wielokryterialnej hierarchicznej oceny alternatyw w przypadkach danych rozmytych. ZSIiIE
4.12.2003
13:00, A13
dr Ondrej Jakl The GEM32 package: FE modelling in geomechanics, parallelization and benchmarks.

Institute of Geonics of the Czech Academy of Sience, Ostrava - Poruba.
gość
21.11.2003
13:30, A10
mgr Wojciech Różycki Metody gwarantowania jakości usług w sieciach komputerowych. ZTPSKiSR
17.11.2003
9:30, A14
mgr inż. Juliusz Mikoda Algorytmy tworzenia obrazu 3D na podstawie obrazów 2D. Algorytm Marching Cubes. ZISiIO
3.11.2003
9:30, A14
mgr inż. Olga Siedlecka Dedukcyjne bazy danych. ZISiIO
27.10.2003
14:00, A10
mgr inż. Lidia Szczygłowska Jak w świadomy sposób korzystać z zasobów biblioteki? gość
20.10.2003
14:15, A10
mgr Wanda Kik, Tomasz Wyderka Obiektowość w bazach danych, cz. II. ZSIiIE
13.10.2003
14:15, A14
mgr Wanda Kik Obiektowość w bazach danych, cz. I. ZSIiIE
26.09.2003
11:00, A10
mgr inż. Piotr Kopta Automatyczne generowanie analizatorów leksykalnych i składniowych przy użyciu programów Yacc i Lex. ZTPSKiSR
04.07.2003
11:15, A10
mgr inż. Jarosław Żola Złożoność algorytmów, klasy złożoności. ZTPSKiSR
27.06.2003
11:15, A10
mgr inż. Olga Wodo Struktury dendrytyczne - czyli co ma kawa do płatków śniegu. ZISiIO
13.06.2003
13:15, A4
mgr inż. Elżbieta Gawrońska Zastosowanie metody mieszanego podziału czasu w modelowaniu numerycznym krzepnięcia. ZISiIO
30.05.2003
13:15, A4
dr hab. inż. Norbert Sczygiol Modelowanie numeryczne krzepnięcia stopu wieloskładnikowego metodą entalpową. ZISiIO
23.05.2003
13:15, A4
mgr inż. Robert Dyja Modelowanie numeryczne krzepnięcia jawną metodą pojemnościową. ZISiIO
16.05.2003
13:15, A4
mgr inż. Grzegorz Szwarc Symulacja numeryczna pękania odlewów na gorąco - kryterium makro-mikro. ZISiIO
29.04.2003
13:15, A10
mgr inż. Sebastian Pluta Nowoczesne metody programowania w modelowaniu przepływów dwufazowych. ZTPSKiSR
25.04.2003
13:15, A4
mgr inż. Arkadiusz Nagórka Zastosowanie hp-adaptacyjnej metody elementów skończonych do numerycznego modelowania krzepnięcia. ZISiIO
14.04.2003
14:15, A14
mgr Wioletta Grzywacz Metody weryfikacji poprawności systemów tranzycyjnych. ZTPSKiSR
11.04.2003
13:15, A4
mgr inż. Julisz Mikoda Projekt obiektowy "Egzamin dyplomowy". ZISiIO
04.04.2003
13:15, A4
mgr inż. Andrzej Grosser Wyprowadzenie równania Naviera-Stokes'a oraz metody modelowania zapełniania wnęki formy. ZISiIO
14.03.2003
9:00, A14
mgr inż. Jarosław Żola Wprowdzenie do bioinformatyki: podstawy biologiczne, uliniownienie sekwencji. ZTPSKiSR
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2016     Kontakt