Kształcenie na kierunku Informatyka

Kierunek Informatyka na studiach dziennych jest prowadzony na poziomie magisterskim. Absolwenci studiów magisterskich otrzymują dyplom magistra inżyniera informatyka w jednej z siedmiu specjalności. Podstawowe ich wykształcenie stanowi gruntowna wiedza z matematyki, metod numerycznych, informatyki, inżynierii programowania, poszerzona o programy narzędziowe i wspomagające, systemy operacyjne, sieci komputerowe, przetwarzanie równoległe, bazy i przetwarzanie danych, grafikę komputerową, podstawy i metody sztucznej inteligencji. Uzupełnieniem do ukształtowania sylwetki absolwenta są wiadomości z zakresu jednej wybranej z siedmiu proponowanych specjalności. Nowo opracowane programy studiów magisterskich ujmują nowoczesne przedmioty i kierunki studiów oparte na osiągnięciach w szybko rozwijających się dziedzinach informatyki, co pozwala kształcić studentów w nowoczesnych specjalnościach i kierunkach dyplomowania. Solidna podbudowa teoretyczna i umiejętności praktycznego wykorzystania technik komputerowych na wszystkich etapach zastosowania systemów informatycznych pozwoli znaleźć absolwentom pracę w różnych branżach gospodarki, laboratoriach i instytucjach naukowych.Ostatnia aktualizacja: 06.09.2016     Kontakt