Tematyka badań

Badania w Instytucie prowadzone są w czterech głównych kierunkach:

  • przetwarzanie równoległe i rozproszone, klastry i technologie gridowe,
  • metody komputerowe w ekonomii,
  • zaawansowane techniki multimedialne i biometryczne,
  • projektowanie i budowa inżynierskich systemów symulacyjnych.

Instytut jest koordynatorem i głównym wykonawcą projektu CLUSTERIX (Krajowego Klastra Linuxowego) - rozproszonego klastra PC nowej generacji.

W ramach współpracy z Laboratorium ID - IMAG (Francja) prowadzone są badania w zakresie zastosowań przetwarzania równoległego w bioinformatyce. Tworzona jest metoda budowy drzew filogenetycznych z równoczesnym dopasowaniem wielu sekwencji genetycznych.

Innym kierunkiem badań jest modelowanie i wielokryterialna optymalizacja procesów w ekonomii, a także zastosowanie metod statystyki i teorii zbiorów rozmytych do rozwiązywania problemów komputerowego wspomagania podejmowania decyzji. Prowadzone są badania m.in. w zakresie optymalizacji inwestycji w warunkach niepewności i rozwiązywania problemów logistycznych. Rozwijane jest specjalistyczne oprogramowanie do rozwiązywania wyżej wymienionych zagadnień.

Działalność naukowa w dziedzinie zaawansowanych technik multimedialnych i biometrycznych obejmuje opracowanie metod stratnej kompresji sygnałów niemedialnych z optymalizacją jakości kompresji on-line oraz rozpoznawanie mowy polskiej na podstawie sygnałów audio-wideo. Ponadto prowadzone są badania nad zastosowaniem ukrytych modeli Markowa do rozpoznawania twarzy, a także nad biometrycznymi technikami rozpoznawania osoby na podstawie informacji o asymetrii twarzy i o jej stanach emocjonalnych.

Inny kierunek badań obejmuje opracowywanie modułów obliczeniowych do symulacji numerycznej zjawisk fizycznych i procesów technologicznych. Oprogramowanie to wykorzystuje adaptacyjną metodę elementów skończonych i budowane jest z zastosowaniem podejścia obiektowego. Może ono być stosowane do symulacji transportu ciepła, w analizie stanu naprężenia, itp. Zaimplementowano pakiet oprogramowania do równoległej realizacji metody elementów skończonych w modelu z pamięcią rozproszoną (z wymianą komunikatów), a także w modelu hybrydowym, łączącym modele z wymianą komunikatów i wielowątkowy. W chwili obecnej oprogramowanie adaptowane jest do środowisk gridowych.


Ostatnia aktualizacja: 06.09.2016     Kontakt