@Article{,
 author = {L. Kompanec, J. Bobulski},
 title = {Badanie podstawowych właściwości korelacyjnych, entropijnych i pseudoentropijnych kryteriów progowania scen niejednorodnych},
 journal = {Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej},
 year = {2001},
 number = {1},
 pages = {9--16}
 }