@Article{,
 author = {W. Cholewa, S. Drobniak, W. Elsner, J. Piątkowski, H. Sobera},
 title = {Nowoczesny system diagnostyczny w elektrowni Kozienice},
 journal = {Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej},
 year = {2002},
 volume = {51},
 pages = {99--107}
 }