@Article{,
 author = {R. Kuliński, L. Kompanets},
 title = {Doświadczenie potencjalnych możliwości ukrycia informacji w obrazach kolorowych},
 journal = {Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej},
 year = {2002},
 volume = {3},
 pages = {65--72}
 }