@Article{,
 author = {R. Kuliński},
 title = {Sprawdzenie jakości technik kompresji wideo z wykorzystaniem kamkordera Canon MV300i i karty Matrox RT2000},
 journal = {Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej},
 year = {2002},
 volume = {2},
 pages = {75--82}
 }