@Article{,
 author = {J. Bobulski},
 title = {Metoda rozpoznawania twarzy z wykorzystaniem pseudo--entropijnego kryterium},
 journal = {Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej},
 year = {2002},
 volume = {2},
 pages = {69--74}
 }