@InProceedings{,
 author = {L. Kompanets, R. Wyrzykowski, M. Kubanek},
 booktitle = {Proc. of the Intern. Conference IT.FORUM SECURE 2002},
 title = {Zintegrowana metoda identyfikacji / autentyfikacji użytkownika na bazie sygnałów mowy polskiej i ruchu warg},
 pages = {96--110},
 year = {2002},
 volume = {1},
 publisher = {Wydawnictwo NASK}
 }