@InProceedings{,
 author = {L. Kompanets, T. Valchuk, R. Wyrzykowski, Sz. Rydzek, A. Krzemiński},
 booktitle = {Proc. of the Intern. Conference IT.FORUM SECURE 2002},
 title = {Biometryczna metoda identyfikacji użytkownika oparta na informacjach o asymetrii twarzy i mimice},
 pages = {31--40},
 year = {2002},
 volume = {2},
 publisher = {Wydawnictwo NASK}
 }