@Article{,
 author = {L. Kompanets, M. Kubanek},
 title = {Specyfika wykorzystania ukrytych modeli Markowa przy rozpoznawaniu mowy polskiej},
 journal = {Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej},
 year = {2002},
 volume = {3},
 pages = {45--56}
 }