@Article{,
 author = {L. Kompanets},
 title = {Pseudo--Similarity of Information Objects},
 journal = {Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej},
 year = {2002},
 volume = {2},
 pages = {55--67}
 }