@InProceedings{,
 author = {L. Kompanets},
 booktitle = {Proc. of the Intern. Conference IT.FORUM SECURE 2002},
 title = {Problemy biometrii w sensie ścisłym i szerokim: Przegląd analityczny i zdanie niekonformistyczne},
 pages = {7--16},
 year = {2002},
 volume = {2},
 publisher = {Wydawnictwo NASK}
 }