@Article{,
 author = {M. Kubanek},
 title = {Metoda krawędziowania"EDGE" do ekstrakcji cech obrazu ust w technice zintegrowanego rozpoznawania audio/video mowy},
 journal = {Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej},
 year = {2003},
 number = {4},
 pages = {115--125}
 }