@Article{,
 author = {J. Bobulski},
 title = {Ekstrakcja cech twarzy za pomocą transformaty falkowej},
 journal = {Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej},
 year = {2003},
 volume = {4},
 pages = {127--134}
 }