@Article{,
 author = {L. Kompanets,  Sz. Rydzek},
 title = {Opracowanie Pseudoinformacyjnej Metody Biometrycznych Pomiarów Asymetrii Twarzy},
 journal = {Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej},
 year = {2002},
 number = {3},
 pages = {57--64}
 }