@InProceedings{,
 author = {P. Sevastsyanau, P. Róg},
 booktitle = {Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’04},
 title = {Wielokryterialna ocena parametrów finansowych inwestycji za pomocą syntezy zbiorów rozmytych i hiperrozmytych},
 pages = {431--450},
 year = {2004},
 editor = {Tadeusz Trzaskalik},
 publisher = {Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach}
 }