@Article{,
 author = {P. Sevastsyanau, P. Figat},
 title = {Uogólnienie sposobów agregowania kryteriów lokalnych za pomocą syntezy zbiorów rozmytych typu 2 oraz zbiorów rozmytych poziomu 2},
 journal = {Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science},
 year = {2004},
 volume = {4},
 number = {(6)},
 pages = {203--211},
 note = {Politechnika Częstochowska}
 }