@Article{,
 author = {P. Sevastsyanau, P. Róg},
 title = {Optymalizacja na podstawie modelu rozmytego},
 journal = {Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science},
 year = {2004},
 volume = {4},
 number = {(6)},
 pages = { 81--97},
 note = {Politechnika Częstochowska}
 }