@Article{,
 author = {P. Sevastsyanau, P. Rozenberg},
 title = {Synteza Logiki Rozmytej i Teorii Świadectw Dempstera--Shafera w Analizie Technicznej papierów wartościowych},
 journal = {Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science},
 year = {2004},
 volume = {4},
 number = {(6)},
 pages = {125--138},
 note = {Politechnika Częstochowska}
 }