@Article{,
 author = {P. Sevastsyanau, P. Rozenberg},
 title = {Optymalizacja działalności inwestorów na giełdzie papierów wartościowych za pomocą syntezy logiki rozmytej i analizy technicznej},
 journal = {Systemy informatyczne , Bankowość i finanse},
 year = {2004},
 pages = {171--181},
 note = {Wydawnictwo Naukowo--Techniczne},
 annote = {Warszawa}
 }