@Article{,
 author = {J. Łapeta, P. Figat},
 title = {Hierarchiczny system kryteriów agregowanych – propozycja metody},
 journal = {Systemy informatyczne , Bankowość i finanse},
 year = {2004},
 pages = {315-- 319},
 note = {Wydawnictwo Naukowo--Techniczne},
 annote = {Warszawa}
 }