@Article{,
 author = {L. Dymava, P. Sevastsyanau, J. Łapeta.},
 title = {Zarządzanie wiedzą w podejmowaniu decyzji i ocenie zjawisk socjalno--ekonomicznych-- propozycja metody},
 journal = {Systemy informatyczne , Bankowość i finanse},
 year = {2004},
 pages = {343-- 356},
 note = {Wydawnictwo Naukowo--Techniczne},
 annote = {Warszawa}
 }