@Article{,
 author = {L. Dymava, P. Sevastsyanau},
 title = {Wielokryterialne i hierarchiczne metody wspomagania decyzji i optymalizacji},
 journal = {Systemy informatyczne , Bankowość i finanse},
 year = {2004},
 pages = {257--272},
 note = {Wydawnictwo Naukowo--Techniczne},
 annote = {Warszawa}
 }