@InProceedings{,
 author = {P. Sevastsyanau, L. Dymava},
 booktitle = {Materiały 11. Konferencji "Informatyka w Technologii Metali KomPlasTech2004},
 title = {Optymalizacja procesów odlewania ciągłego i walcowania taśm w walcach--krystalizatorach},
 year = {2004},
 address = {Zakopane},
 month = {11--14 stycznia}
 }