@InProceedings{,
 author = {P. Sevastsyanau, L. Dymava},
 booktitle = {Materiały 11. Konferencji "Informatyka w Technologii Metali KomPlasTech2004},
 title = {Wielokryterialna optymalizacja procesu odlewania ciągłego z jednoczesnym walcowaniem taśmy z chlorku miedzi},
 year = {2004},
 address = {Zakopane},
 month = {11--14 stycznia}
 }