@InProceedings{,
 author = { M. Jończyk, P. Sevastsyanau},
 booktitle = {Efektywność zastosowań systemów informatycznych},
 title = {Rozmyta optymalizacja portfela papierów wartościowych w warunkach niepewności},
 pages = {123--134},
 year = {2003},
 address = {Szczyrk},
 month = {23--27.VI},
 note = {Materiały do 15 Górskiej Szkoły PTI}
 }