@InProceedings{,
 author = {M. Dolata, L. Dymava, J. Grabara},
 booktitle = {Efektywność zastosowań systemów informatycznych},
 title = {Rozmyta optymalizacja działalności dystrybutora},
 year = {2003},
 month = {Szczyrk 23--27.VI},
 note = {Materiały do 15 Górskiej Szkoły PTI}
 }