@Article{,
 author = {M. Gonera, L. Dymava, P. Sevastsyanau},
 title = {Pierwiastki rozmyte równań przedziałowych},
 journal = {Informatyka Teoretyczna i Stosowana},
 year = {2003},
 volume = {(3)},
 number = {4},
 pages = {197--204},
 note = {Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej}
 }