@InProceedings{,
 author = {J. Łapeta, T. Lis, P. Figat},
 booktitle = {Środkowoeuropejska V Konferencja Naukowo -- Techniczna, Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice},
 title = {Jakość produkcji -- propozycja metody oceny oraz znaczenie w procesie wytwarzania},
 pages = {293--296},
 year = {2003},
 address = {Poraj}
 }