@InProceedings{,
 author = {P. Figat; J. Łapeta},
 booktitle = {XIV Górska Szkoła PTI},
 title = {Metodyka oceny kontraktu w przedsiębiorstwie metalurgicznym},
 year = {2003},
 address = {Szczyrk},
 month = {23--27 czerwca}
 }