@InProceedings{,
 author = {L. Dymava, P. Figat, P. Róg},
 booktitle = {Materia³y konferencji KomPlasTech2003},
 title = {Opracowanie metody i oprogramowania dla zagadnienia optymalizowanego wyboru gatunku stali konstrukcyjnej},
 pages = {25--32},
 year = {2003}
 }