@Article{,
 author = {L. Dymava},
 title = {Metoda optymalizacji dystrybucji funduszy ekologicznych według kryterium stanu zdrowia ludności},
 journal = {Ochrona powietrza i problemy odpadów},
 year = {2003},
 volume = {4},
 pages = {124--127}
 }