@Article{,
 author = {L. Dymava, P. Sevastsyanau},
 title = {Metodologia rozwiązywania problemów modelowania, identyfikacji i wielokryterialnej optymalizacji w zarządzaniu jakością procesów metalurgicznych},
 journal = {Informatyka w Technologii Materiałów},
 year = {2003},
 volume = {(3)},
 number = {1},
 pages = {21--32},
 note = {Wydawnictwo Naukowe AKAPIT}
 }