@InProceedings{,
 author = {P. Sevastsyanau},
 booktitle = {Materiały 10. Konferencji Informatyka w technologii metali},
 title = {Rozmyta optymalizacja wielokryterialna procesu obróbki cieplnej drutu zbrojeniowego po walcowaniu},
 pages = {19--24},
 year = {2003},
 address = {Wisła--Jawornik},
 month = {12--15 stycznia}
 }