@InProceedings{,
 author = {P. Sevastsyanau, J.  Łapeta, M. Lis},
 booktitle = {Środkowoeuropejska V Konferencja Naukowo--Techniczna Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice},
 title = {Metodyka oceny jakości rozwiązań projektowych procesie produkcyjnym},
 pages = {288--292},
 year = {2003},
 address = {Częstochowa--Poraj},
 month = {16--17 września}
 }