@Article{,
 author = {K. Wiaderek, F. Jagieło},
 title = {Zintegrowany system programowania mikroprocesorowych sterowników binarnych},
 journal = {Problemy Eksploatacji},
 year = {1995},
 number = {4},
 pages = {43--54},
 note = {ITE}
 }