@Article{,
 author = {K. Wiaderek},
 title = {Zintegrowany kompilator JSM+W (Język Sterowania Mikroprocesorów ze Współbieżnością zadań)},
 journal = {Problemy Eksploatacji},
 year = {1997},
 number = {1},
 pages = {143--153},
 note = {ITE}
 }