@Article{,
 author = {J. Wojutyński, K. Wiaderek},
 title = {System doradczy do analizy sygnałów wibro--akustycznych},
 journal = {Problemy Eksploatacji},
 year = {1997},
 number = {1},
 pages = {49--53},
 note = {ITE}
 }