@InProceedings{,
 author = {J. Wojutyński, K. Wiaderek},
 booktitle = {Materiały III Sympozjum Naukowego Techniki Przetwarzania Obrazu TPO'9},
 title = {Ocena działania korodującego produktów naftowych na metale za pomocą kamery CCD},
 pages = {305--311},
 year = {1997},
 address = {Serock},
 month = {29--31 pazdziernik}
 }