@InProceedings{,
 author = {J. Wojutyński, K. Wiaderek},
 booktitle = {Materiały IV Krajowej Konferencji Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów Diag'98},
 title = {Komputerowe diagnozowanie stopnia skorodowania na podstawie oceny barwy},
 pages = {209--214},
 year = {1998},
 address = {Szczecin--Międzyzdroje--Ystad},
 month = {14--18 wrzesień}
 }