@Article{,
 author = {K. Wiaderek},
 title = {Ulepszony algorytm wyliczania funkcji przynależności i określania barwy punktu},
 journal = {Problemy Eksploatacji},
 year = {1999},
 number = {1},
 pages = {129--136},
 note = {ITE}
 }