@InProceedings{,
 author = {K. Wiaderek, D. Rutkowska},
 booktitle = {IX Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i In┐ynieria Biomedyczna},
 title = {Rozpoznawanie obrazˇw barwnych z wykorzystaniem sieci neuronowej},
 pages = {888--892},
 year = {1999},
 address = {Warszawa},
 month = {2--4 grudzie˝}
 }