@Article{,
 author = {K. Wiaderek, J. Wojutyński},
 title = {Sposób fuzyfikacji określeń barw na diagramie CIE},
 journal = {Problemy Eksploatacji},
 year = {1999},
 number = {1},
 pages = {117--128},
 note = {ITE}
 }