@InProceedings{,
 author = {P. Sevastsyanau, L. Dymava, E. Rzestkowa},
 booktitle = {Materiały konferencji międzynarodowej NITe},
 title = {Metoda wielokryterialnej oceny jakości i jej realizacja w postaci oprogramowania},
 pages = {50 -- 54},
 year = {2000},
 volume = {(3)},
 address = {Mińsk},
 month = {grudzień}
 }