@Article{,
 author = {K. Wiaderek},
 title = {Badanie funkcji przynależności w analizie obszarów barwnych},
 journal = {Problemy Eksploatacji},
 year = {2000},
 number = {1},
 pages = {207--219},
 note = {ITE}
 }