@Article{,
 author = {M. Gronowski, P. Sevastsyanau},
 title = {System informatyczny dla wspomagania decyzji tradera na rynku walutowym Forex},
 journal = {Informatyka Teoretyczna i Stosowana},
 year = {2004},
 volume = {4},
 number = {7},
 pages = {121--130}
 }