@InBook{,
 author = {N. Diligencki, L. Dymava, P. Sevastsyanau},
 title = {Modelowanie rozmyte oraz optymalizacja wielokryterialna systemów produkcyjnych w warunkach niepewności: technologia, ekonomia, ekologia},
 chapter = {},
 publisher = {},
 year = {2004},
 note = {Monografia w j. rosyjskim}
 }